Konflikter

Film om konflikter

I den här filmen berättar Anna, en av våra PTP-psykologer, om konflikter mellan barn och föräldrar. Filmen riktar sig till föräldrar och handlar om hur föräldrar kan förebygga och hantera konflikter. Den innehåller också tips på vad som är viktigt att tänka på efter en konflikt.


Tillhörande arbetsmaterial att läsa:

  Information om konflikter

  Pyramiden

  Gemensam stund

  Gemensam problemlösning

  Litteraturtips konflikter