Tjänster

Vad vi kan hjälpa dig med

Inside Team arbetar med sammanhållen journalföring. För mer information kan ni klicka här.

Psykologstöd via BUMM

Inside Team erbjuder via Täby och Vallentuna BUMM psykologinsatser och föräldrastöd till barn och ungdomar som tillhör en så kallad barnmedicinsk målgrupp och/ eller har ADHD. Vi erbjuder individuellt psykologstöd och även behandling i grupp. Vi erbjuder psykologstöd då barnets medicinska problem/ ADHD påverkas av/ får konsekvenser för psykisk ohälsa. Behandling sker vid mottagningen i Täby Centrum. Även digitala återbesök kan erbjudas.

Ni kommer till oss via hänvisning från din läkare/ sjuksköterska på BUMM eller via telefon på 08-650 90 65. Övriga barn och ungdomar (utan ADHD/ somatiska besvär) hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.

Neuropsykiatri - Barn

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer.

En glatt barn leker

Neuropsykiatri - Vuxna

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av vuxna från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer.

En glad kille

Psykologstöd via HLM

Vi samarbetar med Täby Centrum Doktorn och Husläkarna i Österåker kring psykologisk behandling (KBT). Du behöver vara listad på någon av de mottagningarna och kommer sedan till oss via remiss från dem. Tillstånd vi behandlar är exempelvis oro, ångest, stress, sömnbesvär. Vi tar emot på vår mottagning i Täby Centrum och vid Odenplan. Vi samarbetar med Hedda & Hector, Täby Centrum Doktorn... et. Vi erbjuder även digitala återbesök. Välkommen!

Skolpsykolog

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner.

Flick och lärare sitter med läxor

ADHD-medicinering

Vi erbjuder medicinsk behandling vid ADHD för barn upp till och med 17 år. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.

En glad ungdom

Privat psykolog- och läkarmottagning

Nu startar vi en privat läkarmottagning för unga vuxna och vuxna (från ca 15 år). Vi erbjuder bla ADHD-medicinering och ADHD-utredning.