Skolpsykolog

Söker du/ ni skolpsykolog?

Vi har flera skolpsykologer hos oss som kan arbeta som en del av ert elevhälsoteam och samverka med elevhälsans övriga professioner.

  • Förskola
  • Grundskola
  • Särskola
  • Högskola
  • Handledning till skolans/ förskolans personal (EHT, mentorer, ledning) - process- och ärendehandledning
  • Psykologkonsultation
  • Kognitiva bedömningar
  • Psykologbedömingar
  • Rådgivning til elever, föräldrar
  • God kunskap om vårdkartan i Stockholm

Stockholm Stad

Inside Team upphandlade är upphandlade av Stockholms Stad för skolpsykologtjänster. Välkommen att kontakta skolansvarig leg psykolog Emma Supanich, emma.supanich@insideteam.se eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark, pernilla@insideteam.se. Du kan även ringa oss på 08-650 90 65.

Botkyrka Kommun

Inside Team upphandlade är upphandlade av Botkyrka Kommun för psykologutredningar och psykologtjänster inom elevhälsan. Välkommen att kontakta skolansvarig leg psykolog Emma Supanich, emma.supanich@insideteam.se eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark, pernilla@insideteam.se. Du kan även ringa oss på 08-650 90 65.

Friskolor i Stockholmsområdet

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner. Vi erbjuder bland annat handledning och konsultation till skolans personal, genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever samt ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Genom vår kunskap om hur den aktuella vårdkartan i Stockholm ser ut kan vi också vara ett stöd vid etablering av vårdkontakter utanför skolan, till exempel BUP eller Första linjens psykiatri för barn och unga.

Vi verkar hälsofrämjande och förebyggande genom föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till elever, personal och föräldrar samt tillför psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsan. Vi erbjuder även avgränsade uppdrag inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan, såsom basutredningar inför vidare neuropsykiatrisk utredning, begåvningsutredningar, process-/personalhandling och metod-/ärendehandledning med funktionell analys som grund. Alla våra psykologer som verkar inom skolan har specifik kunskap om neuropsykiatri och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kontakt: Leg. psykolog/ ansvarig Skola Emma Supanich, Verksamhetschef Pernilla Röjdmark

Barn på en skola