Skolpsykolog

Vi har er nya skolpsykolog

Vi erbjuder duktiga psykologer med goda kunskaper inom förebyggande insatser och hälsofrämjande arbete. Alla våra psykologer har gedigna kunskaper inom neuropsykiatri och KBT (kognitiv beteendeterapi). Våra skoluppdrag ser olika ut; alltifrån att vara skolpsykolog varje vecka till mer sporadiska tillfälliga insatser kring utredning, handledning. Vårt mest uppskattade form av uppdrag är att vår psykolog arbetar som del av elevhälsoteamet och samverkar med elevhälsans övriga professioner. Genom våra övriga uppdrag har vi mycket god kunskap om vårdkartan i Stockholm

Vi arbetar inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, högskola
Vi erbjuder:

  • Handledning till skolans/ förskolans personal (EHT, mentorer, ledning) - process- och ärendehandledning
  • Psykologkonsultation
  • Kognitiva bedömningar
  • Psykologbedömningar
  • Rådgivning til elever, föräldrar

Botkyrka Kommun

Inside Team upphandlade är upphandlade av Botkyrka Kommun för psykologutredningar och psykologtjänster inom elevhälsan. Välkommen att kontakta skolansvarig leg psykolog Emma Supanich, emma.supanich@insideteam.se eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark, pernilla@insideteam.se. Du kan även ringa oss på 08-650 90 65.

Friskolor i Stockholmsområdet

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner. Vi erbjuder bland annat handledning och konsultation till skolans personal, genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever samt ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Genom vår kunskap om hur den aktuella vårdkartan i Stockholm ser ut kan vi också vara ett stöd vid etablering av vårdkontakter utanför skolan, till exempel BUP eller Första linjens psykiatri för barn och unga.

Vi verkar hälsofrämjande och förebyggande genom föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till elever, personal och föräldrar samt tillför psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsan. Vi erbjuder även avgränsade uppdrag inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan, såsom basutredningar inför vidare neuropsykiatrisk utredning, begåvningsutredningar, process-/personalhandling och metod-/ärendehandledning med funktionell analys som grund. Alla våra psykologer som verkar inom skolan har specifik kunskap om neuropsykiatri och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kontakt: Leg. psykolog/ ansvarig Skola Emma Supanich, Verksamhetschef Pernilla Röjdmark

Barn på en skola