Miljö

Sedan 2016 är Inside Team miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.

Inside Teams interna miljöarbete sker utifrån kraven i Svensk Miljöbas med stort fokus på att genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder inom såväl vårt interna miljöarbete som i vårt samarbete med underleverantörer.

Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001; 1. Policy, 2. Planera, 3. Genomföra, 4. Följa upp, 5. Förbättra. Våra mål formuleras huvudsakligen inom områdena kompetens, utbildning och kommunikation; inköp och leverantörer; avfall och farligt avfall; energianvändning samt transporter.

Hör gärna av dig till martina.bouveng@insideteam.se för att få tillgång till vår miljöberättelse.

Miljödiplom