Om Inside Team

Familj som går på en strand

Vi välkomnar barn, ungdomar och vuxna till vår mottagning i centrala Stockholm. Våra uppdragsgivare är regioner, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, skolor, särskolor, behandlingshem, stödboenden och privatpersoner.

Utöver att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna jobbar vi även med psykologisk behandling inom ramen för Första Linjens psykiatri för barn och unga (0–17 år). Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla vårt arbetssätt för att passa denna målgrupp och erbjuder såväl individuella kontakter som gruppbehandling (Cool Kids, KOMET).

Vi arbetar även med föräldraträning för föräldrar till barn med ADHD och/ eller beteendeproblematik.

Inside Team är också en drivande aktör inom utvecklingen av elevhälsan i skolan. Vi arbetar aktivt och långsiktigt på ett flertal skolor i Stockholmsområdet; både inom grund-, gymnasie- och särskolan. Vi är upphandlade av Stockholms Stad som skolpsykolog och blev den bästa aktören under 2019/2020 i Utbildningsförvaltningens enkät.

Inside Team är medlem i/stödjer följande organisationer

  • Sveriges psykologförbund
  • Sveriges neuropsykologers förening
  • Attention
  • SAO
  • Beteendeterapeutiska föreningen
  • Special Nest
  • MIND
Inside teams medarbetare på kanoter i vattnet