Psykologstöd vid BUMM

Inside Team erbjuder psykologstöd till de barn och ungdomar (6 – 17 år) inskrivna vid Täby och Vallentuna BUMM som utifrån sin grundsjukdom (ADHD/ ADD, somatisk sjukdom som behandlas på BUMM) har behov av psykologstöd.

För barn och ungdomar som behandlas för ADHD /ADD

Gruppbehandling

SKILLS är en utbildning och gruppbehandling som riktar sig till unga med diagnos ADHD/ADD. Utbildningen passar bra för dig som vill lära dig mer om din diagnos och få verktyg som kan underlätta din vardag. Under träffarna får du träffa andra barn och ungdomar med ADHD/ADD. Utbildningen passar både dig som tycker om aktivt deltagande och dig som hellre lyssnar än pratar själv. Vi berättar om ADHD/ADD, gör övningar, har diskussioner, ser på film och mellan gångerna får du göra utmaningar och experiment. Studier visar att många deltagare upplever ökad kunskap och mer kontroll över sin ADHD/ADD efter att ha genomgått SKILLS. Gruppen leds av två psykologer med erfarenhet av ADHD/ADD.

SKILLS barn riktar sig till barn i åldrarna 7-12 år. Behandlingen består av två tillfällen à 1,5 timmar inklusive paus. Deltagare: Barnet plus en (1) förälder.

SKILLS ungdomar riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-17 år. Behandlingen består av tre tillfällen à 1,5 timmar inklusive paus.

För mer information

Mejla psykolog Carl för mer info: carl.engstron@insideteam.se

Individuell psykologbehandling

Psykologisk behandling utifrån KBT. Exempel på vad du kan få hjälp med: sömnsvårigheter, känsloreglering, föräldrastöd, kamratrelationer.

För barn och ungdomar som behandlas för somatisk sjukdom på BUMM och behöver psykologstöd

Individuell psykologbehandling

Psykologisk behandling utifrån KBT. Exempel på vad du kan få hjälp med: oro, nedstämdhet, mat, sömn

Förändringar i Första Linjens psykiatri barn/unga

Vi har under flera år i samarbete med BUMM Täby samt BUMM Vallentuna kunnat erbjuda högt kvalificerad psykologhjälp inom ramen för Första Linjens psykiatri barn/unga. Efter ett beslut i Region Stockholm kommer dock vårt och alla andra BUMMars Första Linjen-uppdrag att upphöra 220531 i sin nuvarande form. Detta gäller:

Barn/unga 6 - 17 år

Barn och ungdomar i åldrarna 6 -17 år som är inskrivna i BUMMs medicinska verksamhet (somatiska besvär, ADHD-mottn. etc) kan fortsatt erhålla psykologstöd i vår verksamhet.

Övriga barn och ungdomar hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.