Odenplan

Kontakta oss

Privatmottagning

Psykologisk behandling

Privat via vår mottagning

ADHD-mottagning, medicinsk behandling

Privat via vår mottagning

Neuropsykiatrisk utredning för ADD, ADHD och autism

Privat via vår mottagning

Via remiss från regioner utanför Stockholm

Neuropsykiatrisk utredning för ADD, ADHD och autism

Via remiss från psykiatrin och BUP

Via remiss på uppdrag av Region Stockholm

Psykologisk behandling

Via remiss från vårdcentral