Odenplan

Kontakta oss

PRIVAT MOTTAGNING

Psykologisk behandling
Privat via vår mottagning

ADHD-mottagning, medicinsk behandling
Privat via vår mottagning

Neuropsykiatrisk utredning för ADD, ADHD och autism
Privat via vår mottagning


VIA REMISS FRÅN REGIONER UTANFÖR STOCKHOLM

Neuropsykiatrisk utredning för ADD, ADHD och autism
Via remiss från psykiatrin och BUP


VIA REMISS PÅ UPPDRAG AV REGION STOCKHOLM

Psykologisk behandling
Via remiss från vårdcentral

Kognitiva bedömningar små barn
Från habiliteringen Stockholm