Vår historia

Inside Team grundades år 2005. Grundarna hade genom sina tidigare anställningar inom regionen och habiliteringen samt genom forskningsprojekt på Karolinska Institutet byggt upp en gedigen erfarenhet inom neuropsykologi och KBT med specifik kunskap kring barn med neuropsykiatriska svårigheter, inom såväl autismspektrum som ADHD. Tidigt utökades patientgruppen till att omfatta även unga vuxna och vuxna.

Under åren har Inside Team utvecklats och vuxit och företaget har idag tre verksamhetsområden; neuropsykiatri, skola och KBT (psykologisk behandling).

Hösten 2010 vann Inside Team den första upphandlingen som ägde rum inom neuropsykiatri i Stockholm. Åren 2010–2015 blev viktiga år då vi byggde upp vår verksamhet med ny organisation med kvalitetssäkrade processer, införde digitalt journalsystem, etablerade handledning, utvecklade introduktionsprogram för nyanställda och PTP-program. Sedan 2016 är Inside Team miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas (här kan du läsa vår miljöpolicy)

Hösten 2015 startade vi vår första Cool Kids-grupp för barn och ungdomar. Idag erbjuder vi både SKILLS, Cool Kids och KOMET. Psykologstöd ges inom ramen för våra BUMM-uppdrag. Vi samarbetar med flera vårdcentraler kring psykologisk behandling för patienter över 18 år.

Nya avtal tillkommit och andra löpt ut. Idag är en stor del av verksamheten inriktad mot andra regioner runt om i Sverige och vi är glada över att kunna erbjuda patienter även från andra delar än Stockholm vård. I takt med att vårdköerna växer har efterfrågan på våra tjänster ökat. Vi har som svar på den byggt ut vår privata verksamhet och är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativ vård till samma eller lägre priser som regionerna ersätter oss med. Vi har sänkt våra marginaler för att försöka ge fler chans att komma till oss.

Vi startade vår andra mottagning som ligger i Täby Centrum sommaren 2020. Där ryms främst våra BUMM-uppdrag och vi är lokaliserade i direkt närhet till Täby BUMM. På Odenplan har vi vår privata mottagning, vårdadministration och tar emot patienter från andra regioner.