Vi som jobbar på Inside Team

Vi är 40 medarbetare, legitimerade psykologer med KBT-inriktning, PTP-psykologer, barnpsykiater, psykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut, beteendeanalytiker samt administrativ personal och ledning. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och kvalitetssäkrade processer och sätter våra patienter och uppdragsgivare i fokus. Våra psykologer deltar också i regelbunden handledning. Flera av medarbetarna forskar och vidareutbildar sig vid sidan av det kliniska arbetet på Inside Team.

Alexandra Victorsson

Alexandra Victorsson

Föräldraledig

Leg. psykolog

Alva Murray Guldager

Alva Murray Guldager

Vårdadministratör

Anne Gutschy

Anne Gutschy

Leg. läkare - Spec. psykiatri

Annika Nelson

Annika Nelson

Leg. läkare - Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Carin Fagerberg

Carin Fagerberg

Föräldraledig

Leg. psykolog

Carl Engström

Carl Engström

Leg. psykolog - Ansvarig psykologisk behandling (KBT)

Caroline Englund

Caroline Englund

Leg. psykolog

Christina Arndt

Christina Arndt

Administration & Ekonomi

Christina Tysk

Christina Tysk

Leg. psykolog - Ansvarig Neuropsykiatri Barn

Ella Nässén

Ella Nässén

Föräldraledig

Vårdadministratör

Emma-Li Leoson

Emma-Li Leoson

Vårdadministratör

Emma

Emma Lundberg

Vårdadministratör

Emma Supanich

Emma Supanich

Leg. psykolog - Ansvarig Skola

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Leg. sjuksköterska

Julia Friman

Julia Friman

Föräldraledig

Leg. psykolog

Julia Stensils

Julia Stensils

Föräldraledig

Leg. psykolog

Lars Klintwall

Lars Klintwall

Föräldraledig

Leg. psykolog

Malin Bastmark

Malin Bastmark

Leg. arbetsterapeut, beteendeanalytiker TBA, KBT Steg 1

Maria Kristensen

Maria Kristensen

Leg. läk, spec. i psykiatri

Maria Norling

Maria Norling

Sjukskriven

Leg. psykolog

Marianne Di Schiena

Marianne Di Schiena

Leg. psykolog

Martina Bouveng

Martina Bouveng

Leg. psykolog - Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen

Michail Stergiou

Michail Stergiou

Leg. läkare - Spec. barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin

Michail Stergiou

Niclas Tindberg

Leg. läkare - Spec. psykiatri - Medicinskt ledningsansvarig läkare

Pernilla Röjdmark

Pernilla Röjdmark

VD, verksamhetschef, civ.ek. KBT/OBM

Sylwia Czarnocka

Sylwia Czarnocka

Leg. psykolog

Ulrika Friberg

Ulrika Friberg

Föräldraledig

Leg. psykolog

Zsofia

Zsofia Pauliczky

Vårdadministratör