Vi som jobbar på Inside Team

Vi är 40 medarbetare, legitimerade psykologer med KBT-inriktning, PTP-psykologer, barnpsykiater, psykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut, beteendeanalytiker samt administrativ personal och ledning. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och kvalitetssäkrade processer och sätter våra patienter och uppdragsgivare i fokus. Våra psykologer deltar också i regelbunden handledning. Flera av medarbetarna forskar och vidareutbildar sig vid sidan av det kliniska arbetet på Inside Team.

Christina Arndt

Christina Arndt

Administration & Ekonomi

Malin Bastmark

Malin Bastmark

Leg. arbetsterapeut, beteendeanalytiker TBA, KBT Steg 1

Martina Bouveng

Martina Bouveng

Leg. psykolog - Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen

Sylwia Czarnocka

Sylwia Czarnocka

Leg. psykolog

Annika El-Masri

Annika El-Masri

Leg. läkare - Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Caroline Englund

Caroline Englund

Leg. psykolog

Carl Engström

Carl Engström

Leg. psykolog - Ansvarig psykologisk behandling (KBT)

Carin Fagerberg

Carin Fagerberg

Föräldraledig

Leg. psykolog

Carin Fagerberg

Katarina Granath

Leg. psykolog

Anne Gutschy

Anne Gutschy

Leg. läkare - Spec. psykiatri

Patrik Johansson

Patrik Johansson

Föräldraledig

Leg. psykolog

Lars Klintwall

Lars Klintwall

Föräldraledig

Leg. psykolog

Maria Kristensen

Maria Kristensen

Leg. läk, spec. i psykiatri

Ida Källgren

Ida Källgren

Psykologstudent

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Leg. sjuksköterska

Sara Möller

Sara Möller

Föräldraledig

Leg. psykolog

Hjalmar Nowak

Hjalmar Nowak

Leg. läkare - Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Ella Nässén

Ella Nässén

Föräldraledig

Vårdadministratör

Pernilla Röjdmark

Pernilla Röjdmark

VD - verksamhetsansvarig

Marianne Di Schiena

Marianne Di Schiena

Leg. psykolog

Michail Stergiou

Michail Stergiou

Leg. läkare - Spec. barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin

Emma Supanich

Emma Supanich

Leg. psykolog - Ansvarig Skola

Michail Stergiou

Niclas Tindberg

Leg. läkare - Spec. psykiatri - Medicinskt ledningsansvarig läkare

Christina Tysk

Christina Tysk

Leg. psykolog - Ansvarig Neuropsykiatri Barn

Alexandra Victorsson

Alexandra Victorsson

Leg. psykolog