Avbokning och uteblivna besök

Besök via vårdcentral, barnläkarmottagning, remiss från BUP, vuxenpsykiatrin (Region Stockholm/ andra regioner) Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket. Avbokning sker via 08-650 90 65, eller vardadmin@insideteam.se. Uteblivet besök / Sen avbokning: Uteblivet besök eller sen avbokning (mindre än 24 h innan) debiteras med 400 kr för alla typer av besök (läkare, psykolog, sjuksköterska) - digitalt eller fysiskt besök.

Besöket debiteras ej vid akut sjukdom vid uppvisande av läkarintyg eller kvitto från akutmottagning. Vid upprepade uteblivanden och/eller sena avbokningar kommer utredningen att avslutas och remiss skickas åter.

Besök till Inside Team Privat Fri avbokning/ ombokning fram till 48 h innan bokat besök. Därefter debiteras hela besöket enligt gällande besökstaxa. Detta gäller samtliga besök. Ring oss på 08-650 90 65