Allmän information

Avbokning och uteblivna besök

Avbokning av besök: Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket. Avbokning sker via 08-650 90 65.

Uteblivet besök / Sen avbokning: Uteblivet besök eller sen avbokning (mindre än 24 h innan) debiteras med 400 kr för alla typer av besök (läkare, psykolog, sjuksköterska) - digitalt eller fysiskt besök.

Besöket debiteras ej vid akut sjukdom vid uppvisande av läkarintyg eller kvitto från akutmottagning. Vid upprepade uteblivanden och/eller sena avbokningar kommer utredningen att avslutas och remiss skickas åter.