Neuropsykiatri Vuxna

Information till dig som är vuxen (från 18 år och uppåt)

Utredning utan remiss

Saknar du remiss? Står du i lång kö? Då kan du själv bekosta utredningen, då behövs ingen remiss. Vi genomför kvalitativa, fullständiga neuropsykiatriska utredningar med tester, fysiska psykolog- och läkarbesök. Vissa besök kan vara digitala om det passar dig bättre.

Efter utredning kan du fortsätta på vår mottagning med medicinsk och / eller psykologisk behandling. Utredningarna sker på vår mottagning vid Odenplan. Läs mer här

Vi erbjuder samma låga priser till dig som privat patient som till de regioner där vi är upphandlade. Lägre kan vi inte gå. Vi vill ge så många som möjligt chansen att kunna få vård. Läs mer om priser här

Kontakta ansvarig leg psykolog Martina Bouveng martina.bouveng@insideteam.se..

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer. Vår mottagning är specialiserad på denna typ av vård och vi genomför årligen ett stort antal utredningar med frågeställningar; koncentrationssvårigheter, impulsivitet, ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå.

Hur man kommer till oss för utredning varierar beroende på till exempel frågeställning och hemregion. För mer information läs nedan. Du är välkommen att ringa oss på nummer 08-650 90 65.

Ungdomar som sitter ute på rastplatsen på skolan

Så här går en utredning till

I den neuropsykiatriska utredningen träffar du psykolog och läkare (specialist i psykiatri) på Inside Team. I utredningen ingår psykologintervju, psykologtestning och läkarbesök samt psykologintervju med anhörig, på plats eller via telefon. Du kommer också få fylla i frågeformulär inför utredningen. Läkare och psykolog har en gemensam diagnosdiskussion varefter du kommer på återgivningsbesök där psykologen går igenom utredningens resultat samt rekommendationer framåt. Du får också en skriftlig sammanställning av resultatet.

Psykologintervju

Genomgång av aktuell situation och problematik samt hur det har sett ut och fungerat under uppväxten och fram till idag. Tidsåtgång: 1,5-2 timmar.

Psykologtestning

Genomförande av ett antal praktiska tester och uppgifter. Tidsåtgång: 2-3 timmar. Psykologintervju och psykologtestning sker ibland samma dag och är ibland uppdelat på två besökstillfällen. Ingen särskild förberedelse krävs.

Läkarbedömning

Besök hos läkare (specialist i vuxenpsykiatri) innehållande intervju och läkarundersökning. Tidsåtgång: ca 1 timme.

Anhörigintervju

Utredande psykolog önskar genomföra en telefonintervju med en nära anhörig för ytterligare beskrivning av hur det fungerat under uppväxt och skolgång. Psykologen tar upp detta med dig vid psykologintervjun och ni kommer överens om vem som kan kontaktas.

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom första linjens psykiatri för barn och unga.