Övriga Sverige

Kontakta oss

Via remiss på uppdrag av Region Stockholm (barn)

Gäller remiss från följande mottagningar

  • Barnläkarna i Täby Centrum BUMM
  • Barnläkarna i Vallentuna BUMM
  • Barnspecialisterna Sollentuna BUMM

Psykologstöd via BUMM

Du som har ett barn inskrivet vid BUMM (Täby, Vallentuna och Sollentuna) kan söka psykologstöd för ditt barn.

Vi erbjuder bland annat

  • Föräldrastöd
  • Gruppbehandling vid ADHD
  • Individuell behandling vid exempelvis oro, ångest, nedstämdhet

ADHD-utredning

Vi utför ADHD-utredningar av barn födda 2013 och äldre som kommer med remiss

Via remiss på uppdrag av Region Stockholm (vuxna)

Gäller remiss från följande vårdcentraler/ husläkarmottagningar

  • Husläkarna i Österåker
  • Täby Centrum Doktorn
  • Hedda & Hector (Stockholm City)

Via remiss från specialistpsykiatrin (BUP, vuxenpsykiatrin)

Som privat vårdgivare med regionavtal tar vi emot barn, ungdomar och vuxna från hela landet på vår mottagning i Sala (nya sjukhuset) för neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD/ADD, autism/autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. För att komma till oss på bekostnad av din hemregion krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringsmottagning. Kontakta oss