Synpunkter och klagomål

Berätta gärna vad du tycker

Vi tar gärna emot dina synpunkter och eventuella klagomål kring din vård hos oss. Under pågående kontakt hos oss vänder du dig i första hand till den ansvarige psykologen med dina synpunkter, eller till verksamhetsansvarige. Kontaktuppgifter till psykologen hittar du under Om oss - Medarbetare.

Vår verksamhetschef når du via pernilla@insideteam.se eller om du vill bifoga personuppgifter via brev till Pernilla Röjdmark, Kungstensgatan 46, 1 tr. 113 59 Stockholm.

Du kan också i ett nästa steg vända dig till Patientnämnden för ärenden där du är i behov av stöd från en opartisk instans. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan ge råd och stöd vid framförande av synpunkter och klagomål och vid behov agera länk mellan dig och vårdgivaren.

Om du har särskilt allvarliga klagomål på vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder från 1 januari 2018 bara särskilda händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.