Psykologstöd via HLM

Vi samarbetar med flera vårdcentraler kring psykologisk behandling:

Norr om Stockholm: Täby Centrum Doktorn och Husläkaren i Österåker, enbart från 18 år

Centrala Stockholm: Hedda & Hector vid Hötorget - barn och vuxna

Du behöver vara listad på aktuell vårdcentral och kommer till oss via remiss från dem.
Tillstånd vi behandlar är exempelvis oro, ångest, stress, sömnbesvär. Vi tar emot på vår mottagningar i Täby Centrum och vid Odenplan. Vi erbjuder även digitala återbesök. Välkommen!

Denna vård sker på uppdrag av Region Stockholm Region Stockholm

Psykolog och patient som pratar

Information till dig som ska påbörja psykologisk behandling hos Inside Team

Vad innebär psykologisk behandling hos Inside Team?

  • Vi arbetar med psykologisk behandling för mild till måttlig psykisk ohälsa och ges på vad som kallas primärvårdsnivå. Vid både nybesök och under behandlingens gång kan det bedömas att problematiken bäst vårdas på en annan vårdnivå eller specialiserad mottagning varför hänvisning eller remiss då kan bli aktuell.
  • Behandlingarna på primärvårdsnivå är kortvariga och varje besök är ca 25 minuter långt. Besöken sker på kontorstid på veckodagarna. Vi har ingen akutverksamhet.
  • Behandlingarna följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande inriktning på behandlingsform.

Vilken typ av behandling ges vid Inside Team?

  • På Inside Team är alla behandlare psykologer och arbetar med KBT. Det står för Kognitiv beteendeterapi och är den terapiform som rekommenderas i första hand för de flesta former av psykisk ohälsa. Det finns dock många terapier som anses tillhöra KBT varför din behandling även kan heta något annat i vissa fall.
  • I början av en kontakt samlar psykologen in information, för att sedan kunna göra en bedömning och därefter planera samt rekommendera vidare insats/behandling.

Vad kostar besöket?

Besöket kostar 250 kr för dig som är 18 år och äldre. Besöket ska betalas innan besöket börjar. Du betalar via swish till 08-123 073 73 38. Du som har frikort* behöver inte betala. Uteblir du eller avbokar sent behöver du betala 400 kr.

* Frikort: Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 300 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Barn och unga mellan 0 och 17 år betalar ingen avgift.

Om jag skulle behöva boka om?

  • Vi vill att du hör av dig så snart det går om du behöver boka om en tid. Av- och ombokning av besök ska ske senast 24 timmar före besöket till telefonnummer: 08-650 90 65.
    • Uteblivet besök eller sen avbokning debiteras med 400 kr. Besöket debiteras ej vid akut sjukdom vid uppvisande av läkarintyg eller kvitto från akutmottagning.
  • Vid avbokning/uteblivande behöver du själv kontakta mottagningen inom två veckor för att boka ny tid, annars kan vårdkontakten avslutas. Kontakta mottagningen på: 08-650 90 65.
  • Avbokning/uteblivande två gånger i följd eller tre gånger med kort varsel innebär att behandlingen avslutas.