ADHD-medicinering

Ungdomar som studerar i skolan

Vi erbjuder medicinsk behandling vid ADHD för barn upp till och med 17 år. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.

Kontakta oss via vardadmin@insideteam.se