ADHD-medicinering

ADHD-mottagning för dig som är utredd hos oss via BUMM

Du som är utredda via Täby eller Vallentuna BUMM erbjuds medicinsk behandling på vår mottagning i Täby Centrum.

Ring 08-650 90 65 för mer information

Denna vård sker på uppdrag av Region Stockholm Region Stockholm Region Stockholm

Ungdomar som studerar i skolan

ADHD-mottagning Privat

Medicinsk behandling

Vi har en ADHD-mottagning med psykiatriker (läkare specialiserad på psykiska sjukdomar och tillstånd) och sjuksköterska. Hit är du välkommen efter genomförd utredning. Vi tar emot barn och vuxna.

Vi erbjuder paket för insättning av medicin: ca 6 månader. Pris 7500 kr (läkar- och sjuksköterskebesök). Därefter kostar uppföljning 6000 kr / år. (mer info nedan)

Vänligen notera att medicinpaketen inte återbetalas vid eventuellt förtida avbrytande. Undantag görs då medicinska skäl föreligger. Kontakta ekonomi@insideteam.se om du behöver mer information om priser eller din faktura.

Välkommen.

Psykologisk behandling

Våra psykologer erbjuder KBT-behandling. Vi har stor och bred erfarenhet av patienter med neuropsykiatriska tillstånd.

Vi tar emot barn och vuxna. Priser: Nybesök 1500 kr, återbesök 1200 kr

Ring 08-650 90 65 för mer information.

Läs mer här

Medicinpaket för insättning

Initialt görs en läkarbedömning utifrån patientens situation och behov. Om medicin är att rekommendera erbjuds du/ ditt barn insättning av medicin. Du/ ditt barn kallas på ett längre läkarbesök där information ges om medicinering och en läkarundersökning görs. Om medicinsk behandling påbörjas blir du erbjuden ett medicinpaket/ insättningspaket som täcker de första sex månaderna. Under denna tid får du medicin och följer vårt uppföljningsschema med täta kontroller av mående och medicinsk effekt. Det är i normalfallet vår ADHD-sjuksköterska som håller i kontrollerna och stämmer av med ansvarig läkare. Du har i erbjudandet också tillgång till telefonkontakt med sjuksköterska på angivna tider.

Medicinpaket för uppföljning

Efter insättningsperioden kan du / ditt barn fortsätta gå på de kontroller som krävs. Antalet kontroller glesas ut när medicineringen är stabil. Du kallas till besök hos ADHD-sjuksköterska och din läkare. Du har i erbjudandet också tillgång till telefonkontakt med sjuksköterska på angivna tider.