ADHD-medicinering

Ungdomar som studerar i skolan

Vi erbjuder medicinsk behandling vid ADHD för barn upp till och med 18 år. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.

Vi har även en privat ADHD-mottagning med specialistläkare och sjuksköterskor.

Kontakta oss via vardadmin@insideteam.se eller 08-650 90 65