Neuropsykiatri Barn

Barn från 10 år i Stockholm med frågeställning ADHD/ ADD

Vi tar emot remisser med frågeställning ADHD/ ADD från skolans elevhälsa/skolhälsovård för barn som är 10 år och äldre. Yngre barn utreds via BUP. Har du ett barn där du upplever problem med koncentration, impulsivitet, inlärning, kontakta ditt barns skola och diskutera igenom dessa frågor och olika insatser som är lämpliga. Blir det aktuellt med en utredning är det skolan som skickar remissen. Ni är då välkomna till oss via våra samarbeten med barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Täby och Vallentuna. Utredningarna äger rum på vår mottagning i Täby Centrum. För mer information är du välkommen att kontakta christina.tysk@insideteam.se (leg psykolog, ansvarig NP Barn). Du kan även nå oss via 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se. Vården sker på uppdrag av Region Stockholm. Region Stockholm

Du kan även söka till vår privata mottagning, läs mer här

Information till dig med barn under 18 år och som bor utanför Stockholm

Som privat vårdgivare med regionavtal tar vi emot barn och ungdomar från hela landet på vår mottagning i Stockholm för neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD/ADD, autism/autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. För att komma till oss på bekostnad av din hemregion krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringsmottagning.

Utredning utan remiss

Saknar ni remiss? Står ni lång kö? Vill ni träffa ett erfaret utredningsteam med psykolog och specialistläkare? Då kan ni söka er till oss privat. Vi tar emot i centrala Stockholm (Odenplan). Vissa av besöken kan vara digitala. En ADHD-utredning kostar 23 000 kr och en sk bred utredning kostar 25 000 kr. Vi erbjuder delbetalning. Efter utredning kan du vid behov fortsätta med medicinsk och psykologisk behandling. Läs mer här

Välkommen att kontakta christina.tysk@insideteam.se (leg. psykolog, ansvarig neuropsykiatri barn) vid frågor. Du kan även nå oss via 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se.

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer. Vår mottagning är specialiserad på denna typ av vård och vi genomför årligen ett stort antal utredningar med frågeställningar; koncentrationssvårigheter, impulsivitet, ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå.

Hur man kommer till oss för utredning varierar beroende på till exempel frågeställning och hemregion. För mer information läs nedan. Du är välkommen att kontakta oss via e-post info@insideteam.se eller ringa oss på nummer 08-650 90 65.

Flicka som sitter vid skolbänken

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom första linjens psykiatri för barn och unga.