Neuropsykiatri Barn

Barn födda år 2014 eller tidigare (ADHD/ ADD) boende i Region Stockholm

Vi tar emot remisser med frågeställning ADHD/ ADD från skolans elevhälsa/skolhälsovård för barn som är 10 år och äldre. Yngre barn utreds via BUP.

Har du ett barn där du upplever problem med koncentration, impulsivitet, inlärning, kontakta ditt barns skola och diskutera igenom dessa frågor och olika insatser som är lämpliga. Blir en utredning aktuell är det skolan som skickar remissen. Ni är välkomna till oss via våra samarbeten med barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Täby, Vallentuna och Södertälje Sjukhus.

För mer information är du välkommen att kontakta christina.tysk@insideteam.se (leg psykolog, ansvarig NP Barn). Du kan även nå oss via 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se. Vården sker på uppdrag av Region Stockholm.

Täby BUMM och Vallentuna BUMM

Utredningarna som kommer på remiss till Täby eller Vallentuna BUMM äger rum på vår mottagning i Täby Centrum. Hitta hit

Södertälje Sjukhus BUMM

Utredningarna som kommer på remiss till Södertälje Sjukhus BUMM äger rum på vår mottagning vid Odenplan i centrala Stockholm. Hitta hit

Information till dig med barn under 18 år och som bor utanför Stockholm

Som privat vårdgivare med regionavtal tar vi emot barn och ungdomar från hela landet på vår mottagning i Sala (nya sjukhuset) för neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD/ADD, autism/autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. För att komma till oss på bekostnad av din hemregion krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringsmottagning.

Utredning utan remiss - utredning i Stockholm och Sala

Saknar ni remiss? Står ni lång kö? Vill ni träffa ett erfaret utredningsteam med psykolog och specialistläkare? Då kan ni söka er till oss privat. Vi tar emot i centrala Stockholm (Odenplan) eller i Sala (nya sjukhuset). Vissa av besöken kan vara digitala. Läs mer om våra priser här. Vi erbjuder delbetalning utan extra kostnader. Efter utredning kan du vid behov fortsätta med medicinsk och psykologisk behandling. Läs mer här

Välkommen att kontakta christina.tysk@insideteam.se (leg. psykolog, ansvarig neuropsykiatri barn) vid frågor.

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer. Vår mottagning är specialiserad på denna typ av vård och vi genomför årligen ett stort antal utredningar med frågeställningar; koncentrationssvårigheter, impulsivitet, ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå.

Hur man kommer till oss för utredning varierar beroende på till exempel frågeställning och hemregion. För mer information läs nedan. Du är välkommen att kontakta oss på nummer 08-650 90 65.

Flicka som sitter vid skolbänken

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom första linjens psykiatri för barn och unga.