Depression

Film om depression

I den här filmen berättar Anna, en av våra PTP-psykologer, om nedstämdhet och depression hos barn och unga. Filmen riktar sig i första hand till föräldrar. I filmen beskrivs vad depression är och vad som är viktigt att tänka på som förälder när ens barn besväras av nedstämdhet. Filmen berör även självskadebeteenden och suicidtankar.


Tillhörande arbetsmaterial att läsa:

Information om depression

Förslag på meningsfulla aktiviteter

Litteraturtips depression