Ett barn hoppar i sängen med sina föräldrar

Våra tjänster Kontakta oss Boka tid

KBT | Skola | Neuropsykiatri

En psykolog- och läkarmottagning för barn och vuxna

English

Inside Team välkomnar barn, ungdomar och vuxna till våra mottagningar i Vasastan, Täby Centrum och på Södertälje Sjukhus

Inside Team är en psykolog- och läkarmottagning som erbjuder neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling (KBT), skolpsykologtjänster samt handledning. Vi har vårdavtal avseende neuropsykiatriska utredningar med flera regioner. I Stockholm samarbetar vi med flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt vårdcentraler. Vi har också en privat mottagning.

Psykologstöd via BUMM

Inside Team erbjuder via Täby och Vallentuna BUMM psykologinsatser och föräldrastöd till barn och ungdomar som tillhör en så kallad barnmedicinsk målgrupp och/ eller har ADHD. Vi erbjuder individuellt psykologstöd och även behandling i grupp. Vi erbjuder psykologstöd då barnets medicinska problem/ ADHD påverkas av/ får konsekvenser för psykisk ohälsa. Behandling sker vid mottagningen i Täby Centrum. Även digitala återbesök kan erbjudas.

Ni kommer till oss via hänvisning från din läkare/ sjuksköterska på BUMM eller via telefon på 08-650 90 65. Övriga barn och ungdomar (utan ADHD/ somatiska besvär) hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.

Neuropsykiatri - Barn

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer.

En glatt barn leker

Neuropsykiatri - Vuxna

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av vuxna från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer.

En glad kille

Psykologstöd via HLM

Vi samarbetar med Täby Centrum Doktorn och Husläkarna i Österåker kring psykologisk behandling (KBT). Du behöver vara listad på någon av de mottagningarna och kommer sedan till oss via remiss från dem. Tillstånd vi behandlar är exempelvis oro, ångest, stress, sömnbesvär. Vi tar emot på vår mottagning i Täby Centrum och vid Odenplan. Vi samarbetar med Hedda & Hector, Täby Centrum Doktorn... et. Vi erbjuder även digitala återbesök. Välkommen!

Skolpsykolog

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner.

Flick och lärare sitter med läxor

ADHD-medicinering

Vi erbjuder medicinsk behandling vid ADHD för barn upp till och med 17 år. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.

En glad ungdom

Privat psykolog- och läkarmottagning

Nu startar vi en privat läkarmottagning för unga vuxna och vuxna (från ca 15 år). Vi erbjuder bla ADHD-medicinering och ADHD-utredning.

Två pojkar som leker utomhus

Allmän information

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom psykologstöd för barn och unga.

Läs mer

Aktuellt

Köerna till BUP och vuxenpsykiatrin växer runt om i landet. Vi sänker priserna och ökar tillgängligheten.

Vi sänker våra marginaler för att möjliggöra för fler att slippa stå i kö till utredning och behandling. Våra specialistläkare och legitimerade psykologer genomför neuropsykiatriska utredningar enligt nationella riktlinjer och vårdprogram. Vi använder moderna tester och metoder. För dig som reser till oss finns möjlighet till att genomföra vissa delar digitalt. Efter utredning finns möjlighet till psykologisk och medicinsk behandling. Våra privata patienter och familjer ska inte behöva betala mer än vad regionen ersätter oss med. Varmt välkomna till vår trevliga mottagning vid Odenplan i Stockholm.

Läs mer här

SKILLS – gruppbehandling för dig med ADHD/ADD

SKILLS är en utbildning och gruppbehandling som riktar sig till unga med diagnos ADHD/ADD. Utbildningen passar bra för dig som vill lära dig mer om din diagnos och få verktyg som kan underlätta din vardag. Under träffarna får du träffa andra barn och ungdomar med ADHD/ADD.

Välkommen till vår privata neuropsykiatriska mottagning för unga vuxna och vuxna.

KBT-behandling, ADHD-utredningar, breda neuropsykiatriska utredningar. Vi tar emot i centrala Stockholm och i Täby Centrum. Möjlighet finns till vissa digitala besök. Erfaret utredningsteam med seniora leg psykologer och specialistläkare. För mer info mejla leg psykolog martina.bouveng@insideteam.se.

Läs mer här