Välkommen till Inside Team

Inside Team är en psykolog- och läkarmottagning som erbjuder neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling (KBT), skolpsykologtjänster samt handledning. Vi har vårdavtal avseende neuropsykiatriska utredningar med flera landsting. I Stockholm samarbetar vi med flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Läs mer om oss

Våra medarbetare

Arbeta hos oss

Leg psykologer

Vi söker kontinuerligt fler psykologer till vår mottagning. Vi vill att du är leg psykolog med KBT-inriktning, gärna med erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och psykologisk behandling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i skola och behandling av barn, ungdomar och familjer. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår verksamhetschef:

pernilla@insideteam.se

PTP-psykologer

Sedan många år tillbaka har vi ett PTP-program på Inside Team. Under våren 2019 söker vi vår nya kull som startar sin inskolning hos oss i juni 2019 för att sedan påbörja sitt PTP-år i augusti 2019. Välkomme med din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår PTP-ansvariga:

martina.bouveng@insideteam.se

Leg läkare

Vi samarbetar med duktiga och trevlig läkare inom området Neuropsykiatri. Är du barnpsykiater och söker nya utmaningar och vill komma till ett kompetent och trevligt utredningsteam är du välkommen med dina ansökan till verksamhetschef:

pernilla@insideteam.se.

Leg sjuksköterska

Som sjuksköterska hos oss är du ansvarig för läkemedelsuppföljning vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar. Sjuksköterskerollen hos oss innebär mottagningsverksamhet, telefonrådgivning, remisshantering och viss vårdadministration (vi arbetar i journalsystemet Take Care). Du kommer att arbeta nära våra läkare. Vi ser gärna att du har erfarenhet från barn-och ungdomspsykiatrin, annan vård av barn och unga, kanske från arbete som skolsköterska. Tjänsten är på ca 20 % men kan komma att utökas. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår verksamhetschef:

pernilla@insideteam.se.

Tjänster

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna från hela landet. Vi genomför utredningar med frågeställning kring ADHD/ADD, autismspektrum och begåvning. Hur man kommer till oss för utredning varierar beroende på till exempel frågeställning och hemlandsting. För mer information går det bra att kontakta oss via e-post info@insideteam.se eller ringa oss på nummer 08‑650 90 65.

KBT/Första Linjen

KBT/Första Linjen

Vi erbjuder via våra samarbetspartners Täby BUMM, Vallentuna BUMM samt Alva Sabbatsberg BUMM bedömning, stödsamtal samt KBT-behandling inom Första Linjens psykiatri för barn/unga (0-17 år). Vi erbjuder även psykoedukationsföreläsningar till föräldrar, samt gruppbehandling i form av Cool kids (för oroliga/ängsliga barn samt deras föräldrar) samt KOMET (föräldraträning vid trotsbeteende och konflikter).

För att ställa upp sitt barn på väntelista till Första Linjen-kontakt, kontakta den BUMM-mottagning som ligger närmast geografiskt, alt. ring på tel 08‑650 90 65. Varje dag släpps även ”sista-minuten tider” i mån av tillgång mellan kl 11.30 -12.00. Tel 073‑959 32 67

Möjlighet finns även att söka privat KBT-behandling för barn, tonåringar och vuxna. Vänligen kontakta mottagningen på info@insideteam.se alt. ring på 08‑650 90 65 för mer information.

Skolpsykolog

Skolpsykolog

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner. Vi erbjuder bland annat handledning och konsultation till skolans personal, genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever samt ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Genom vår kunskap om hur den aktuella vårdkartan i Stockholm ser ut kan vi också vara ett stöd vid etablering av vårdkontakter utanför skolan, till exempel BUP eller Första linjens psykiatri för barn och unga.

Vi verkar hälsofrämjande och förebyggande genom föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till elever, personal och föräldrar samt tillför psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsan.


Vi erbjuder även avgränsade uppdrag inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan, såsom basutredningar inför vidare neuropsykiatrisk utredning, begåvningsutredningar, process-/personalhandling och metod-/ärendehandledning med funktionell analys som grund.


Alla våra psykologer som verkar inom skolan har specifik kunskap om neuropsykiatri och kognitiv beteendeterapi (KBT). 


Vänligen kontakta Leg. psykolog Emma Supanich, Ansvarig Skola eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark för mer information.

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom första linjens psykiatri för barn och unga.

Aktuellt

Sista-minuten-tider i KBT/Första Linjen

Varje vardag kl. 11.30-12.00 välkomnar vi våra patienter att ringa och boka ”sista-minuten-tid” i Första Linjen, ett första besök hos psykolog (bedömning, kartläggning). OBS! Dessa tider släpps i mån av tillgång, finns ej lediga tider kommer detta meddelas via ett telesvar. Nya tider släpps varje vardag till nästkommande dagar. KBT/Första Linjen är kostnadsfri.

Telefonnumret är 08-410 924 20

Hjalmar Nowak berättar i podcasten

Inside Teams barnpsykiater Hjalmar Nowak berättar i podcasten:
Barnpsykologerna angående medicinering vid koncentrationssvårigheter.

Klicka här för att lyssna

Psykoedukationsföreläsning i KBT/Första Linjen

Måndagen 10/12 mellan kl 16.30-18.00 bjuder vi in föräldrar till barn/ungdomar som står på väntelista för kontakt i Första Linjen till psykoedukationsföreläsning. Föreläsningen kommer ge information om oro/ångest, nedstämdhet samt konflikter, kommer även innehålla konkreta strategier/råd samt kortare frågestund.

För anmälan, skicka mail till: suzanna.lagerroos@insideteam.se

I år skänker vi pengar till barnen i Jemen

Inside Teams gåvobevis (PDF)
Inside Teams gåvobevis (bild)

Just nu

Just nu har vi korta väntetider till neuropsykiatriska utredningar, du är varmt välkommen att höra av dig till martina.bouveng@insideteam.se (vuxna över 18 år) eller till christina.tysk@insideteam.se (barn upp tom 17 år) , så hör vi av oss till dig.

Länkar

Leg. psykolog Anna Backman berättar om neuropsykiatriska utredningar:

https://www.acast.com/barnpsykologerna/neuropsykiatriskutredningvidadhd

Inside Teams barnpsykiater Hjalmar Nowak berättar i podcasten

https://www.acast.com/barnpsykologerna/31.koncentrationsproblemochmedicinering?autoplay

ADHD-center:

 http://habilitering.se/adhd-center

Riksförbundet Attention:

https://attention.se

Kontakt

Frågor om Första Linjen, kortare rådgivande samtal gällande psykiska ohälsa samt tillvägagångssätt inför neuropsykiatrisk utredningar: telefontid till psykolog – måndagar 12.30-13.30, onsdagar 9.00-11.00

Frågor under pågående neuropsykiatrisk utredning eller efter en avslutad utredning ska du höra av dig till ansvarig psykolog. Övriga frågor om kötid, avbokningar/ombokningar, läkarintyg eller frågor om inskickade remisser: kontakta vår vårdadministration via mejl vardadmin@insideteam.se eller på telefontid måndag-fredag, kl. 9.30-10.30 på telefonnummer: 08-410 924 20

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Telefontider till psykolog:

Måndag 12.30-13.30

Onsdag 09.00-11.00

Hitta till oss

Adress: Kungstensgatan 46. Tag hissen till våning 1.

Kollektivtrafik: Närliggande T-banestationer är Rådmansgatan (uppgång Handelshögskolan) och Odenplan (uppgång Odenplan). Närmaste pendeltågsstation är Stockholm Odenplan.

Bil: Tyvärr är det ont om parkeringsplatser på gatan varför vi rekommenderar kollektivtrafik. Närmaste P-hus är Drottninggaraget (Rådmansgatan 63). Fler parkeringsplatser kan också finnas vid Sabbatsbergs sjukhus.

Öppettider

Måndag-fredag: 08.00 - 18.00

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot dina synpunkter och eventuella klagomål kring din vård hos oss. Under pågående kontakt hos oss vänder du dig i första hand till den ansvarige psykologen med dina synpunkter, eller till verksamhetsansvarige. Kontaktuppgifter till psykologen får du direkt av henne eller honom. Vår verksamhetschef når du via pernilla@insideteam.se eller om du vill bifoga personuppgifter via brev till Pernilla Röjdmark, Kungstensgatan 46, 1 tr. 113 59 Stockholm. För mer generella synpunkter når du oss på info@insideteam.se

Du kan också i ett nästa steg vända dig till Patientnämnden www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm för ärenden där du är i behov av stöd från en opartisk instans. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan ge råd och stöd vid framförande av synpunkter och klagomål och vid behov agera länk mellan dig och vårdgivaren.

Om du har särskilt allvarliga klagomål på vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) www.ivo.se/for-privatpersoner/tipsa-eller-anmala-halso--och-sjukvard . IVO utreder från 1 januari 2018 bara särskilda händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.