Välkommen till Inside Team

Inside Team är en psykolog- och läkarmottagning som erbjuder neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling (KBT), skolpsykologtjänster samt handledning. Vi har vårdavtal avseende neuropsykiatriska utredningar med flera landsting. I Stockholm samarbetar vi med flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Läs mer om oss

Aktuellt

Psykoedukationsföreläsning för föräldrar

Under våren bjuder vi in föräldrar till barn/ungdomar som står på väntelista för kontakt inom Första Linjen till en psykoedukationsföreläsning. Tema för föreläsningen är oro/ångest, nedstämdhet samt konflikter och kommer innehålla information samt konkreta strategier/råd om nämnda tillstånd.

Läs mer

ADHD-utredningar barn och ungdomar i Stockholms län

Inside Team tar emot remisser med frågeställning ADHD/ ADD direkt från skolläkare/ elevhälsa i hela Stockholms län. Vi tar emot dessa remisser i samarbete med Täby/ Vallentuna BUMM (barn- och ungdomsmedicinsk mottagning). Besöken sker på vår mottagning i centrala Stockholm. Remiss skickas till Inside Team, Kungstensgatan 46, 1 tr. , 113 59 Stockholm

ADHD-/ autismutredningar för vuxna

Vi har nu möjlighet att ta emot vuxna (över 18 år) med korta väntetider till neuropsykiatriska utredningar, oavsett var du bor i Sverige. Beroende på var du bor kan remiss krävas. Varmt välkommen att höra av dig till martina.bouveng@insideteam.se för att veta mer om hur du kan komma till oss.

Sista-minuten-tider i KBT/Första Linjen

Varje vardag kl. 11.30-12.00 välkomnar vi våra patienter att ringa och boka ”sista-minuten-tid” i Första Linjen, ett första besök hos psykolog (bedömning, kartläggning). OBS! Dessa tider släpps i mån av tillgång, finns ej lediga tider kommer detta meddelas via ett telesvar. Nya tider släpps varje vardag till nästkommande dagar. KBT/Första Linjen är kostnadsfri.

Telefonnumret är 08-410 924 20

Till patienter från BUP Region Västernorrland

Inside Team och BUP RVN har ett samarbete kring neuropsykiatriska utredningar av barn inom ramen för vårdgarantin. Du som är intresserad av utredning, vänligen kontakta vardadmin@insideteam.se för mer information om hur du kommer till oss.

Privat läkarmottagning för unga vuxna och vuxna

Nu startar vi en privat läkarmottagning för unga vuxna och vuxna  (från ca 15 år). Vi erbjuder bla ADHD-medicinering och ADHD-utredning.
Läkarkontakt vid lindriga till måttliga psykiatriska problem (nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro, ångest, stress) Psykologkontakt kan erbjudas.
Dessa besök är privata och har en besöksavgift.
Välkommen att kontakta oss via vardadmin@insideteam.se för mer information och tidsbokning

Kontakt

Frågor om Första Linjen, kortare rådgivande samtal gällande psykiska ohälsa samt tillvägagångssätt inför neuropsykiatrisk utredningar: telefontid till psykolog – måndagar 12.30-13.30, onsdagar 9.00-11.00

Frågor under pågående neuropsykiatrisk utredning eller efter en avslutad utredning ska du höra av dig till ansvarig psykolog. Övriga frågor om kötid, avbokningar/ombokningar, läkarintyg eller frågor om inskickade remisser: kontakta vår vårdadministration via mejl vardadmin@insideteam.se eller på telefontid måndag-fredag, kl. 9.30-10.30 på telefonnummer: 08‑410 924 20

Avbokning av besök: Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket, till 08‑650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se. Uteblivet/ sent avbokat besök debiteras med 100 kr till psykolog och 350 kr till läkare.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Telefontider till psykolog:

Måndag 12.30-13.30

Onsdag 09.00-11.00

Hitta till oss

Adress: Kungstensgatan 46. Tag hissen till våning 1.

Kollektivtrafik: Närliggande T-banestationer är Rådmansgatan (uppgång Handelshögskolan) och Odenplan (uppgång Odenplan). Närmaste pendeltågsstation är Stockholm Odenplan.

Bil: Tyvärr är det ont om parkeringsplatser på gatan varför vi rekommenderar kollektivtrafik. Närmaste P-hus är Drottninggaraget (Rådmansgatan 63). Fler parkeringsplatser kan också finnas vid Sabbatsbergs sjukhus.

Öppettider

Måndag-fredag: 08.00 - 18.00

Våra medarbetare

Tjänster

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna från hela landet. Vi genomför utredningar med frågeställning kring ADHD/ADD, autismspektrum och begåvning. Hur man kommer till oss för utredning varierar beroende på till exempel frågeställning och hemlandsting. För mer information går det bra att kontakta oss via e-post info@insideteam.se eller ringa oss på nummer 08‑650 90 65.

KBT/Första Linjen

KBT/Första Linjen (0-17 år)

Vi erbjuder via våra samarbetspartners Täby BUMM, Vallentuna BUMM samt Alva Sabbatsberg BUMM bedömning, stödsamtal, gruppbehandling samt KBT-behandling inom Första Linjens psykiatri för barn/unga (0-17 år).

Individuella samtal/ behandling
Efter ett första bedömningssamtal erbjuder vi behandling/ stödsamtal till familjer, föräldrar och patienter. För att ställa upp ditt barn på väntelista till Första Linjen-kontakt, kontakta oss på telefontid 9.30-10.30 varje vardag på tel. 073‑959 32 67 eller mejl vardadmin@insideteam.se. Varje vardag släpps även ”sista-minuten tider” i mån av tillgång mellan kl. 11.30 -12.00. Tel 073‑959 32 67

Gruppbehandling
Under våren 2019 har vi följande grupper igång; Cool kids (för oroliga/ängsliga barn samt deras föräldrar) och KOMET (föräldraträning vid trotsbeteende och konflikter). För mer information hör av dig till info@insideteam.se

Psykoedukationsföreläsning för föräldrar: 26 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj (16.30-18.00)
Vi erbjuder föräldrar till barn/ungdomar som står på väntelista för kontakt inom Första Linjen till en psykoedukationsföreläsning. Tema för föreläsningen är oro/ångest, nedstämdhet samt konflikter och kommer innehålla information samt konkreta strategier/råd om nämnda tillstånd. Anmälan sker mejl till julia.johansson@insideteam.se. Ange önskat datum, namn på vårdnadshavare som kommer, barnets för- och efternamn. Observera att föreläsningen endast är för föräldrar, barnet/ungdomen skall inte närvara. Föreläsningarna ges på Inside Team, Kungstensgatan 46, 1 tr, 26/2, 12/3, 9/4, 7/5, kl. 16.30-18.00 (tisdagar).

Privat KBT-behandling (alla åldrar)
Möjlighet finns även att söka privat KBT-behandling för barn, tonåringar och vuxna. Vänligen kontakta mottagningen på info@insideteam.se

Skolpsykolog

Skolpsykolog

Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner. Vi erbjuder bland annat handledning och konsultation till skolans personal, genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever samt ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar. Genom vår kunskap om hur den aktuella vårdkartan i Stockholm ser ut kan vi också vara ett stöd vid etablering av vårdkontakter utanför skolan, till exempel BUP eller Första linjens psykiatri för barn och unga.

Vi verkar hälsofrämjande och förebyggande genom föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till elever, personal och föräldrar samt tillför psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsan.


Vi erbjuder även avgränsade uppdrag inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan, såsom basutredningar inför vidare neuropsykiatrisk utredning, begåvningsutredningar, process-/personalhandling och metod-/ärendehandledning med funktionell analys som grund.


Alla våra psykologer som verkar inom skolan har specifik kunskap om neuropsykiatri och kognitiv beteendeterapi (KBT). 


Vänligen kontakta Leg. psykolog Emma Supanich, Ansvarig Skola eller verksamhetschef Pernilla Röjdmark för mer information.

Läkarmottagning unga vuxna och vuxna

Läkarmottagning unga vuxna och vuxna

Nu startar vi en privat läkarmottagning för unga vuxna och vuxna (från ca 15 år). Vi erbjuder bla ADHD-medicinering och ADHD-utredning.
Läkarkontakt vid lindriga till måttliga psykiatriska problem (nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro, ångest, stress)
Psykologkontakt kan erbjudas.
Dessa besök är privata och har en besöksavgift.

Välkommen att kontakta oss via vardadmin@insideteam.se för mer information och tidsbokning.

Arbeta hos oss

Leg psykologer

Vi söker kontinuerligt fler psykologer till vår mottagning. Vi vill att du är leg psykolog med KBT-inriktning, gärna med erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och psykologisk behandling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i skola och behandling av barn, ungdomar och familjer. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår verksamhetschef:

pernilla@insideteam.se

PTP-psykologer

Sedan många år tillbaka har vi ett PTP-program på Inside Team. Under våren 2019 söker vi vår nya kull som startar sin inskolning hos oss i juni 2019 för att sedan påbörja sitt PTP-år i augusti 2019. Välkomme med din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår PTP-ansvariga:

martina.bouveng@insideteam.se

Leg läkare

Vi samarbetar med duktiga och trevlig läkare inom området Neuropsykiatri. Är du barnpsykiater och söker nya utmaningar och vill komma till ett kompetent och trevligt utredningsteam är du välkommen med dina ansökan till verksamhetschef:

pernilla@insideteam.se.

Leg sjuksköterska

Som sjuksköterska hos oss är du ansvarig för läkemedelsuppföljning vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar. Sjuksköterskerollen hos oss innebär mottagningsverksamhet, telefonrådgivning, remisshantering och viss vårdadministration (vi arbetar i journalsystemet Take Care). Du kommer att arbeta nära våra läkare. Vi ser gärna att du har erfarenhet från barn-och ungdomspsykiatrin, annan vård av barn och unga, kanske från arbete som skolsköterska. Tjänsten är på ca 20 % men kan komma att utökas. Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår verksamhetschef:

pernilla@insideteam.se.

Länkar

Leg. psykolog Anna Backman berättar om neuropsykiatriska utredningar:

https://www.acast.com/barnpsykologerna/neuropsykiatriskutredningvidadhd

Inside Teams barnpsykiater Hjalmar Nowak berättar i podcasten

https://www.acast.com/barnpsykologerna/31.koncentrationsproblemochmedicinering?autoplay

ADHD-center:

 http://habilitering.se/adhd-center

Riksförbundet Attention:

https://attention.se

Synpunkter och klagomål

Vi tar gärna emot dina synpunkter och eventuella klagomål kring din vård hos oss. Under pågående kontakt hos oss vänder du dig i första hand till den ansvarige psykologen med dina synpunkter, eller till verksamhetsansvarige. Kontaktuppgifter till psykologen får du direkt av henne eller honom. Vår verksamhetschef når du via pernilla@insideteam.se eller om du vill bifoga personuppgifter via brev till Pernilla Röjdmark, Kungstensgatan 46, 1 tr. 113 59 Stockholm. För mer generella synpunkter når du oss på info@insideteam.se

Du kan också i ett nästa steg vända dig till Patientnämnden www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm för ärenden där du är i behov av stöd från en opartisk instans. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan ge råd och stöd vid framförande av synpunkter och klagomål och vid behov agera länk mellan dig och vårdgivaren.

Om du har särskilt allvarliga klagomål på vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) www.ivo.se/for-privatpersoner/tipsa-eller-anmala-halso--och-sjukvard . IVO utreder från 1 januari 2018 bara särskilda händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.