Vår historia

Inside Team grundades år 2005. Grundarna hade genom sina tidigare anställningar inom landstinget och habiliteringen samt genom forskningsprojekt på Karolinska Institutet byggt upp en gedigen erfarenhet inom neuropsykologi och KBT med specifik kunskap kring barn med neuropsykiatriska svårigheter, inom såväl autismspektrum som ADHD. Redan vid starten brann medarbetarna för att kunna erbjuda barn, föräldrar och skola hjälp med evidensbaserade metoder och knyta ihop hela kedjan. Att få ihop alla dessa nödvändiga delar är fortfarande vår mission och vårt signum. Sedan många år tillbaka tar vi även emot patienter över 18 år (vuxna) för neuropsykiatriska utredningar.

Under åren har Inside Team utvecklats och vuxit och företaget har idag tre verksamhetsområden; neuropsykiatri, skola och KBT (psykologisk behandling).

Hösten 2010 vann Inside Team den första upphandlingen som ägde rum inom neuropsykiatri i Stockholm. Åren 2010–2015 blev viktiga år då vi byggde upp vår verksamhet med ny organisation med kvalitetssäkrade processer, införde digitalt journalsystem, etablerade handledning, utvecklade introduktionsprogram för nyanställda och PTP-program. Sedan 2016 är Inside Team miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas (här kan du läsa vår miljöpolicy).

Sedan dess har nya avtal tillkommit och andra löpt ut. Idag är en stor del av verksamhet riktad mot andra regioner runt om i Sverige och vi är glada över att kunna erbjuda patienter även från andra delar än Stockholm vård. Hösten 2015 startade vi vår första Cool Kids-grupp för barn och ungdomar. Idag erbjuder vi både Cool Kids och KOMET. Under hösten 2020 öppnade vi en ny mottagning i Täby Centrum för att komma närmare våra patienter som bor norr om Stockholm.