Priser

Ett barn som ligger på golvet och leker med bokstäver

Priser för vård på remiss

Barn och unga upp tom 17 år

Besöken är avgiftsfria

Avgift för uteblivande/ sena avbokningar (mindre än 24 h innan besöket) debiteras med 400 kr

Vuxna från 18 år

Besöksavgift: 275 kr

Frikort gäller

Swish eller faktura

Avgift för uteblivande/ sena avbokningar (mindre än 24 h innan besöket) debiteras med 400 kr

Priser och avgifter för privat vård

Priser och avgifter för privat vård

Utredning

Vuxna (från 18 år)

ADHD-utredning

Pris: 23 500 kr

Frågeställning: ADHD och ADD

Bred neuropsykiatrisk utredning

Pris: 26 500 kr

Frågeställning: ADHD, ADD och autism

Digitalt bedömningsbesök görs av leg psykolog innan inbokning av utredning. Kostnaden ingår i utredningens totala pris. Faktureras vid avbokning (1500 kr)

Förskottsbetalning innan utredning startar. Möjlighet till delbetalning finns, inga tillkommande räntor.

Fakturaavgifter tillkommer: Swish 0 kr, e-post-faktura 40 kr, pappersfaktura 60 kr.

Barn (t om 17 år)

ADHD-utredning

Pris: 24 500 kr

Frågeställning: ADHD och ADD

Bred neuropsykiatrisk utredning

Pris: 27 500 kr

Frågeställning: ADHD, ADD och autism

Digitalt bedömningsbesök görs av leg psykolog innan inbokning av utredning. Kostnaden ingår i utredningens totala pris. Faktureras vid avbokning (1500 kr)

Förskottsbetalning innan utredning startar. Möjlighet till delbetalning finns, inga tillkommande räntor.

Fakturaavgifter tillkommer: Swish 0 kr, e-post-faktura 40 kr, pappersfaktura 60 kr.

Behandling & intyg

Barn & Vuxna

Psykologisk behandling

Pris nybesök: 1600 kr (60 min)

Pris återbesök: 1300 kr (45 min)

Pris KBT-paket om 5 st återbesök: 5500 kr (5*45 min). Nybesök ingår ej. Enbart förskottsbetalning.

Betalning: Via swish eller faktura

Exempel på sökorsaker:

  • Oro, ångest, sömnsvårigheter, stress
  • Föräldrastöd
  • Stöd vid ADHD, autism

Läkemedelsbehandling vid ADHD

Frågeställning: ADHD, ADD

Pris paket, insättning (6 månader): 7 500 kr


Pris årsuppföljning (efter insättning)

12 månader: 6 000 kr
6 månader: 3 000 kr

Betalning: Via Swish eller faktura/ e-post-faktura. Betalning sker i förskott.

Observera att medicinpaket inte återbetalas. Undantag kan göras då medicinska skäl föreligger. Screeningbesök faktureras vid avhopp (annars kostnadsfritt).

Besök till specialistläkare

Gäller psykiatriker, barn- och ungdomspsykiatriker.

Nybesök: 2 800 kr

Återbesök (30-45 min): 1600-2000 kr

Återbesök (kort - fysiskt/digitalt): 800 kr

Intyg

Intyg för körkort: 1 750 kr (patienter utredda på Inside Team)

Intyg för körkort: 3 500 kr (nya patienter, utredda på annan mottagning)

Övriga intyg: 2800 kr/h

Besök till sjuksköterska (inkl. läkarbedömning)

Längre/ fysiskt besök: 1000 kr

Kortare/ telefon- el video-besök: 750 kr


Fakturaavgifter tillkommer: Swish 0 kr, e-post-faktura 40 kr, pappersfaktura 60 kr