Ångest

Film om ångest

I de här filmerna berättar Ronja, en av våra PTP-psykologer, om ångest och oro hos barn och unga. Filmerna riktar sig i första hand till föräldrar. I den första filmen beskrivs vad ångest är, hur det utvecklas och hur barn ofta upplever ångest. Den andra filmen handlar om hur föräldrar kan arbeta med sitt barns ångest på egen hand och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av ett oroligt barn.


Tillhörande arbetsmaterial att läsa:

  Information om ångest för barn

  Information om ångest för ungdomar

  Exponeringstrappa

  Orosstund

  Andas i fyrkant

  Checklista för föräldrar till oroliga barn

  Litteraturtips ångest