Ångest

Film om ångest

I de här filmerna berättar Ronja, en av våra PTP-psykologer, om ångest och oro hos barn och unga. Filmerna riktar sig i första hand till föräldrar. I den första filmen beskrivs vad ångest är, hur det utvecklas och hur barn ofta upplever ångest. Den andra filmen handlar om hur föräldrar kan arbeta med sitt barns ångest på egen hand och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av ett oroligt barn.

Tillhörande arbetsmaterial att läsa:

Information om ångest för barn

Information om ångest för ungdomar

Exponeringstrappa

Orosstund

Andas i fyrkant

Checklista för föräldrar till oroliga barn

Litteraturtips ångest