Patienter med remiss från Region Dalarna


Patienter med remiss från specialist från BUP, Habiliteringen eller vuxenpsykiatrin


Patienter utan remiss (privatbetalande)


Besöksadress:

Nya Sala Sjukhus, Järnvägsgatan 7A, 733 38 Sala

Sjukhuset i Sala ligger ca 500 meter från Sala station, dit du kan åka både med buss eller tåg.

Huvudentré (1), plan 3. Hiss finns till höger när du kommer in i entrén. Gå till vänster när kliver ur hissen.

Telefon:

08-650 90 65

Remissadress:

Inside Team
Kungstensgatan 46, 1 tr
113 59 Stockholm

Sala sjukhus