Inför ditt besök hos oss

Läs noga igenom din kallelse och kontrollera tid och plats. Ta med dig legitimation.

Ett barn som leker med köksutrustning

Besök via BUMM, vårdcentral, Region Stockholm

Avbokning av besök

Gäller alla besök inkl. gruppbesök

Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket, till 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se

Privata besök

Läs mer här

Uteblivet besök / Sen avbokning

Uteblivet besök eller sen avbokning (mindre än 24 h innan, med en vardag emellan, dvs besök till måndag måste avbokas senast torsdag) debiteras med 400 kr för alla typer av besök (läkare, psykolog, sjuksköterska) - digitalt eller fysiskt besök. Läs här vad som gäller för privata besök.

Besöket debiteras ej vid akut sjukdom vid uppvisande av läkarintyg eller kvitto från akutmottagning. Vid upprepade uteblivanden och/eller sena avbokningar kommer utredningen/ behandlingen att avslutas.

Besöksavgifter och hur man betalar

Patienter med remiss från BUMM, Husläkarmottagning, vårdcentral

Besök för barn under 18 år är avgiftsfria (ej till vår privata mottagning, läs mer här. Patientavgift för alla från 18 år är 275 kr, om du ej har frikort.

Patienter med remiss från sin vårdcentral/ husläkarmottagning betalar med Swish (Swishnummer är 123 073 73 38). Om du ej har Swish kommer du att få en faktura hemskickad

Privata patienter

Läs mer här

Digitalt vårdbesök

Vi erbjuder både digitala och fysiska besök. Om du ska ha ett digitalt vårdbesök kommer du att få en länk mejlad till dig som du sedan klickar på när det är dags. Du kommer att få identifiera dig via bank-id eller legitimation.

Kallelser

Vi kallar dig via Kivra, vanligt brev eller telefon. Återbesökstider kan du få från din psykolog. Du kan få påminnelse via SMS. Då behöver du ge ditt medgivande.

Du som har Kivra får din kallelse via Kivra. Så håll utkik där. På så sätt får du kallelsen snabbare och den kan inte komma bort. Det är dessutom miljövänligt. Är du över 16 år kan du ha Kivra.

Läs mer här

Sammanhållen journalföring

Inside Team har journalsystemet Take Care som innebär sammanhållen journalföring. Du som är 18 år kan alltid spärra din journal. För mer information kan niklicka här

Klaga på vården

Du har alltid rätt att ställa frågor, lämna synpunkter och även klaga på vården du får hos oss. Läs mer här.

Neuropsykiatri - barn

I den neuropsykiatriska utredningen träffar ni psykolog och läkare på Inside Team. I utredningen ingår intervju med vårdnadshavare, testtillfälle med barnet, läkarbesök samt intervju med skolpersonal. Dessutom kommer vårdnadshavare och skolpersonal fylla i frågeformulär. Läkare och psykolog har en gemensam diagnosdiskussion varefter ni kommer på återgivningsbesök där psykologen går igenom utredningens resultat samt rekommendationer framåt. Återkoppling erbjuds också till skolan. Ni får även ett skriftligt utlåtande.

Inför psykologintervju

Närvarande: Minst en vårdnadshavare, helst samtliga vid fler än en vårdnadshavare. Barnet ska EJ närvara.
Tidsåtgång: 1,5-2 timmar.

Inför psykologtestning

Närvarande: Barnet och minst en vårdnadshavare som finns tillgänglig i väntrummet. Barnet kommer att ta pauser under testtillfället tillsammans med vårdnadshavare.
Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Inför läkarbedömning

Närvarande: Barnet och minst en vårdnadshavare, helst samtliga vid fler än en vårdnadshavare. Läkaren kommer att träffa barnet och vårdnadshavare separat. Tidsåtgång: ca 1 timme.

KBT/Första Linjen

Vi som verkar i Första Linjen på Inside Team är alla psykologer. Vi arbetar med KBT, erbjuder även stödsamtal. Första Linjen är en lägre vårdnivå än BUP, vilket innebär att vi behandlar mild - måttlig problematik. Efter bedömning hos psykolog kan patient/familj komma att bli hänvisade vidare till annan vårdgivare, där behovet bedömts bäst kunna tas omhand. Insatser inom Första Linjen är oftast kortare (3-7 sessioner) och mer utspridda än de hos BUP. Problematiken skall inte kräva längre behandling på veckobasis eller medicinsk hjälp - insatserna anpassas dock alltid utifrån patientens/familjens aktuella behov.

Ramar för behandling inom Första Linjen:

Behandlingen som erbjuds inom Första Linjen ges av psykologer som arbetar kontorstid på mottagningen, måndag-fredag. Debitering sker alltid vid avbokning med mindre än 24h varsel, eller vid uteblivande. Vid avbokning/uteblivande behöver patienten/familjen kontakta mottagningen inom 2 veckor för att boka en ny tid, annars avslutas kontakten. Avbokning/uteblivande två gånger på följd eller tre gånger med kort varsel (mindre än 48h) innebär att behandlingen avslutas. Vid en avslutad behandling är patienten/familjen välkomna att ställa sig i på kö på nytt, men det finns inte möjlighet att erbjuda tid snabbare.

Psykologstöd inom ramen för BUMM:

Vi som verkar nom Psykologstöd på Inside Team är alla psykologer. Vi arbetar med KBT, erbjuder även stödsamtal. Psykologstöd är en lägre vårdnivå än BUP, vilket innebär att vi behandlar mild till måttlig problematik. Efter bedömning hos psykolog kan patient/familj komma att bli hänvisade vidare till annan vårdgivare, där behovet bedömts bäst kunna tas omhand. Insatser är oftast kortare (3-7 sessioner) och mer utspridda än dem hos BUP. Problematiken skall inte kräva längre behandling på veckobasis eller medicinsk hjälp - insatserna anpassas dock alltid utifrån patientens/familjens aktuella behov.

Ramar för behandling inom Psykologstöd:

Behandlingen som erbjuds inom Psykologstöd ges av psykologer som arbetar kontorstid på mottagningen, måndag-fredag. Debitering sker alltid vid avbokning med mindre än 24h varsel, eller vid uteblivande. Vid avbokning/uteblivande behöver patienten/familjen kontakta mottagningen inom 2 veckor för att boka en ny tid, annars avslutas kontakten. Avbokning/uteblivande två gånger på följd eller tre gånger med kort varsel (mindre än 48h) innebär att behandlingen avslutas. Vid en avslutad behandling är patienten/familjen välkomna att ställa sig i på kö på nytt, men det finns inte möjlighet att erbjuda tid snabbare.