Synpunkter och Klagomål

Patientformulär för klagomål och synpunkter på Inside Team

Info

Du som patient är alltid välkommen att framföra synpunkter och klaga på den vård du får hos oss. För att vi ska kunna behandla ditt ärende skyndsamt och sakligt behöver vi ett skriftligt underlag från dig som patient/ vårdnadshavare.

Blankett

Skriv ut och fyll i blanketten och posta den sedan till Inside Team AB, Kungstensgatan 46, 113 59 Stockholm

Ladda ner Blanketten