Nu startar vår första SKILLS-grupp

SKILLS är en utbildning och gruppbehandling som riktar sig till unga med diagnos ADHD/ADD. Utbildningen passar bra för dig som vill lära dig mer om din diagnos och få verktyg som kan underlätta din vardag. Under träffarna får du träffa andra barn och ungdomar med ADHD/ADD. Utbildningen passar både dig som tycker om aktivt deltagande och dig som hellre lyssnar än pratar själv. Vi berättar om ADHD/ADD, gör övningar, har diskussioner, ser på film och mellan gångerna får du göra utmaningar och experiment. Studier visar att många deltagare upplever ökad kunskap och mer kontroll över sin ADHD/ADD efter att ha genomgått SKILLS. Gruppen leds av två psykologer med erfarenhet av ADHD/ADD.

SKILLS barn riktar sig till barn i åldrarna 7-12 år. Behandlingen består av två tillfällen à 1,5 timmar inklusive paus.

SKILLS ungdomar riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-17 år. Behandlingen består av tre tillfällen à 1,5 timmar inklusive paus.

Mejla psykolog Astrid för mer info: astrid.sjunnesson@insideteam.se

Barngrupp