Förändringar i Första Linjens psykiatri barn/unga

Förändringara i första linjens psykiatri barn/unga

Vi har under flera år i samarbete med BUMM Täby samt BUMM Vallentuna kunnat erbjuda högt kvalificerad psykologhjälp inom ramen för Första Linjens psykiatri barn/unga. Efter ett beslut i Region Stockholm kommer dock vårt och alla andra BUMMars Första Linjen-uppdrag att upphöra 220531 i sin nuvarande form.

Detta gäller:

Barn/unga 6 - 17 år

Barn och ungdomar i åldrarna 6 -17 år som är inskrivna i BUMMs medicinska verksamhet (somatiska besvär, ADHD-mottn. etc) kan fortsatt erhålla psykologstöd i vår verksamhet.

Övriga barn och ungdomar hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.

Barn 0 – 5 år

Barn 0 -5 år samt deras föräldrar är fortsatt välkomna att söka psykologstöd i vår verksamhet. BVC samt andra vårdgivare är välkomna att remittera för psykologstöd.