KBT/Första Linjen (0-17 år)

Förändringar i Första Linjens psykiatri barn/unga

Vi har under flera år i samarbete med BUMM Täby samt BUMM Vallentuna kunnat erbjuda högt kvalificerad psykologhjälp inom ramen för Första Linjens psykiatri barn/unga. Efter ett beslut i Region Stockholm kommer dock vårt och alla andra BUMMars Första Linjen-uppdrag att upphöra 220531 i sin nuvarande form.

Detta gäller:

Barn/unga 6 - 17 år

Barn och ungdomar i åldrarna 6 -17 år som är inskrivna i BUMMs medicinska verksamhet (somatiska besvär, ADHD-mottn. etc) kan fortsatt erhålla psykologstöd i vår verksamhet.

Övriga barn och ungdomar hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.

Barn 0 – 5 år

Barn 0 -5 år samt deras föräldrar är fortsatt välkomna att söka psykologstöd i vår verksamhet. BVC samt andra vårdgivare är välkomna att remittera för psykologstöd.

KBT/Första linjen

Individuella samtal/ behandling

Efter ett första bedömningssamtal erbjuder vi behandling/ stödsamtal till familjer, föräldrar och patienter. För att ställa upp ditt barn på väntelista till Första Linjen-kontakt, kontakta oss på telefon 08-650 90 65 eller mejl vardadmin@insideteam.se. Varje vardag släpps även ”sista-minuten tider” i mån av tillgång.

Gruppbehandling

Vi erbjuder gruppbehandlingen Cool kids, riktar sig till oroliga/ängsliga barn i åldrarna 8 -12 år samt deras föräldrar. För mer information, hör av dig till info@insideteam.se

Privat KBT-behandling (alla åldrar)

Möjlighet finns även att söka privat KBT-behandling för barn, tonåringar och vuxna. Vänligen kontakta mottagningen på info@insideteam.se

Psykoedukationsföreläsning för föräldrar

Inställda tills vidare pga. pågående Covid-19 pandemi och rådande restriktioner. Vi erbjuder föräldrar till barn/ungdomar som står på väntelista för kontakt inom Första Linjen till en psykoedukationsföreläsning. Tema för föreläsningen är oro/ångest, nedstämdhet samt konflikter och kommer innehålla information samt konkreta strategier/råd om nämnda tillstånd. Anmälan sker via telefon till 08-650 90 65, välj knappval 5 (Första Linjen barn/unga) och följ instruktionerna. Observera att föreläsningen endast är för föräldrar, barnet/ungdomen skall inte närvara. Föreläsningarna ges på Inside Team, Kungstensgatan 46, 1 tr.

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom första linjens psykiatri för barn och unga.