Information med anledning av Covid-19

Uppdaterade riktlinjer på våra mottagningar

Vi arbetatar på ett sådant sätt för att du som patient och vi som personal på bästa sätt ska skydda oss mot smitta. Våra riktlinjer för vår personal och för dig som patient:

 • Alla som arbetar på mottagningen är helt friska och att ingen i hushållet har Covid-19
 • Du som patient ska bara komma till oss om du är helt frisk och bara då ingen i ditt hushåll har pågående Covid-19
 • Alla rum vädras ofta
 • Alla ytor desinficeras mellan alla besök
 • Vi har utökad städning på mottagningen
 • Vi håller avstånd
 • Vi använder hostskydd vid testning
 • Vi använder munskydd och/ eller visir vid kroppsnära arbete
 • Handsprit finns i alla besöksrum och väntrum
 • Du som patient ska tvätta dina händer noggrant när du kommer till oss och använda handsprit
 • Enbart vårdnadshavare är välkomna och vuxna patienter ska komma ensamma. Inga syskon, andra anhöriga eller vänner är välkomna
 • Kom maximalt 10 minuter innan ditt besök
 • Lämna mottagningen så snart besöket är färdigt
 • Behöver du vänta på ditt barn, ta gärna en promenad under tiden
 • Vi genomför vissa av besöken via säker videolänk
 • Av- eller ombokning av besök: Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket, till 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se Uteblivet besök: Uteblivet besök eller sen avbokning (mindre än 24 h innan) debiteras med 400 kr. Vid upprepade uteblivanden och/eller sena avbokningar kommer utredningen/ behandlingen att avslutas och remiss skickas åter.