Information med anledning av Covid-19

Vi följer noggrant riktlinjerna för hur vi ska arbeta för att du som patient vi som personal på bästa sätt ska skydda oss mot smitta. Nedan ser du våra åtgärder och vad vi vill att du som patient ska tänka på:

 • Vår strikta personalpolicy är att alla som är på mottagningen är helt friska och att ingen i hushållet har Covid-19
 • Du som patient ska bara komma till oss om du är helt frisk och bara då ingen i ditt hushåll har pågående Covid-19
 • Vi genomför många av besöken via säker videolänk.
 • Alla rum vädras ofta
 • Alla ytor desinficeras mellan alla besök
 • Vi har utökad städning på mottagningen
 • Vi håller 1,5 m avstånd
 • Vi använder hostskydd, munskydd och visir
 • Handsprit finns i alla besöksrum och väntrum
 • Du som patient ska tvätta dina händer noggrant när du kommer till oss och använda handsprit.
 • Enbart en medföljande är välkommen och vuxna patienter ska komma ensamma. Inga syskon/ vänner är välkomna
 • Lämna mottagningen så snart besöket är färdigt
 • Behöver du vänta på ditt barn, ta gärna en promenad under tiden
 • Av- eller ombokning av besök: Avbokning av besök ska ske skyndsamt, dock senast 24 timmar före besöket, till 08-650 90 65 eller vardadmin@insideteam.se
 • Uteblivet besök: Uteblivet besök eller sen avbokning (mindre än 24 h innan) debiteras med 400 kr. Besöket debiteras ej vid akut sjukdom (ej krav på läkarintyg under denna period). Vid upprepade uteblivanden och/eller sena avbokningar kommer utredningen/ behandlingen att avslutas och remiss skickas åter.