Om Inside Team

 

Vi välkomnar barn, ungdomar och vuxna till vår mottagning i centrala Stockholm. Våra uppdragsgivare är regioner, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, skolor, särskolor, behandlingshem, stödboenden och privatpersoner.

Utöver att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna jobbar vi även med psykologisk behandling inom ramen för Första Linjens psykiatri för barn och unga (0–17 år). Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla vårt arbetssätt för att passa denna målgrupp och erbjuder såväl individuella kontakter som gruppbehandling (Cool Kids, KOMET). Vi arbetar även med föräldraträning för föräldrar till barn med ADHD och/ eller beteendeproblematik.

Inside Team är också en drivande aktör inom utvecklingen av elevhälsan i skolan. Vi arbetar aktivt och långsiktigt på ett flertal skolor i Stockholmsområdet; både inom grund-, gymnasie- och särskolan. Vi är upphandlade av Stockholms Stad som skolpsykolog och blev den bästa aktören under 2019/2020 i Utbildningsförvaltningens enkät.

Vi är 40 medarbetare, legitimerade psykologer med KBT-inriktning, PTP-psykologer, barnpsykiater, psykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut, beteendeanalytiker samt administrativ personal och ledning. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och kvalitetssäkrade processer och sätter våra patienter och uppdragsgivare i fokus. Våra psykologer deltar också i regelbunden handledning. Flera av medarbetarna forskar och vidareutbildar sig vid sidan av det kliniska arbetet på Inside Team.

Inside Team har en entreprenöriell anda, god sammanhållning och är en attraktiv arbetsplats för duktiga, självständiga psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och läkare med eget driv och stark ansvarskänsla. Vi värnar om hållbarhet och är sedan flera år miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas. Vår interna uppföljning visar på mycket hög nöjdhet med behandling och bemötande.

Inside Team är medlem i/ stödjer följande organisationer; Sveriges psykologförbund, Attention, SAO, Beteendeterapeutiska föreningen, Special Nest och MIND.

Historik

Inside Team grundades år 2005. Grundarna hade genom sina tidigare anställningar inom landstinget och habiliteringen samt genom forskningsprojekt på Karolinska Institutet byggt upp en gedigen erfarenhet inom neuropsykologi och KBT med specifik kunskap kring barn med neuropsykiatriska svårigheter, inom såväl autismspektrum som ADHD. Redan vid starten brann medarbetarna för att kunna erbjuda barn, föräldrar och skola hjälp med evidensbaserade metoder och knyta ihop hela kedjan. Att få ihop alla dessa nödvändiga delar är fortfarande vår mission och vårt signum. Sedan många år tillbaka tar vi även emot patienter över 18 år (vuxna) för neuropsykiatriska utredningar.

Under åren har Inside Team utvecklats och vuxit och företaget har idag tre verksamhetsområden; neuropsykiatri, skola och KBT (psykologisk behandling).

Hösten 2010 vann Inside Team den första upphandlingen som ägde rum inom neuropsykiatri i Stockholm. Åren 2010–2015 blev viktiga år då vi byggde upp vår verksamhet med ny organisation med kvalitetssäkrade processer, införde digitalt journalsystem, etablerade handledning, utvecklade introduktionsprogram för nyanställda och PTP-program. Sedan dess har nya avtal tillkommit och andra löpt ut. Idag är en stor del av verksamhet riktad mot andra regioner runt om i Sverige och vi är glada över att kunna erbjuda patienter även från andra delar än Stockholm vård. Hösten 2015 startade vi vår första Cool Kids-grupp för barn och ungdomar. Idag erbjuder vi både Cool Kids och KOMET. Under hösten 2020 öppnade vi en ny mottagning i Täby Centrum för att komma närmare våra patienter som bor norr om Stockholm.

Inside Team ägs och drivs idag av sex aktiva medarbetare; Pernilla Röjdmark, Carl Engström, Martina Bouveng, Christina Tysk, Emma Supanich och Sylwia Czarnocka. Medicinskt ledningsansvarig är leg läkare, specialist psykiatri Niclas Tindberg. Inside Team är medlem i/ stödjer följande organisationer; Sveriges psykologförbund, Attention, SAO, Beteendeterapeutiska föreningen, Special Nest och MIND. Inside Teams medarbetare är utbildade i HBTQ-frågor.