Läkarmottagning unga vuxna och vuxna

Glad famlij med tonåringar

Nu startar vi en privat läkarmottagning för unga vuxna och vuxna (från ca 15 år). Vi erbjuder bla ADHD-medicinering och ADHD-utredning. Läkarkontakt vid lindriga till måttliga psykiatriska problem (nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro, ångest, stress)

Psykologkontakt kan erbjudas.

Dessa besök är privata och har en besöksavgift.

Välkommen att kontakta oss via vardadmin@insideteam.se för mer information och tidsbokning.