KBT/Första Linjen (0-17 år)

På grund av stort inflöde av remisser och sökande har vi för närvarande långa väntetider till kontakt/behandling inom Första Linjen. För att hantera detta har vi för tillfället begränsat mottagandet till att endast gälla de barn och ungdomar som redan är inskrivna i våra verksamheter inom ADHD, Första Linjen och barnmedicin på Barnläkarna i Täby centrum BUMM och Barnläkarna Vallentuna BUMM.

Vi erbjuder via våra samarbetspartners Täby BUMM och Vallentuna BUMM bedömning, stödsamtal, gruppbehandling samt KBT-behandling inom Första Linjens psykiatri för barn/unga (0-17 år). Vi har mottagningar vid Odenplan och Täby Centrum.

Individuella samtal/ behandling

Efter ett första bedömningssamtal erbjuder vi behandling/ stödsamtal till familjer, föräldrar och patienter. För att ställa upp ditt barn på väntelista till Första Linjen-kontakt, kontakta oss på telefon 08-650 90 65 eller mejl vardadmin@insideteam.se. Varje vardag släpps även ”sista-minuten tider” i mån av tillgång.

Gruppbehandling

Vi erbjuder gruppbehandlingen Cool kids, riktar sig till oroliga/ängsliga barn i åldrarna 8 -12 år samt deras föräldrar. För mer information, hör av dig till info@insideteam.se

Privat KBT-behandling (alla åldrar)

Möjlighet finns även att söka privat KBT-behandling för barn, tonåringar och vuxna. Vänligen kontakta mottagningen på info@insideteam.se

Psykoedukationsföreläsning för föräldrar

Inställda tills vidare pga. pågående Covid-19 pandemi och rådande restriktioner. Vi erbjuder föräldrar till barn/ungdomar som står på väntelista för kontakt inom Första Linjen till en psykoedukationsföreläsning. Tema för föreläsningen är oro/ångest, nedstämdhet samt konflikter och kommer innehålla information samt konkreta strategier/råd om nämnda tillstånd. Anmälan sker via telefon till 08-650 90 65, välj knappval 5 (Första Linjen barn/unga) och följ instruktionerna. Observera att föreläsningen endast är för föräldrar, barnet/ungdomen skall inte närvara. Föreläsningarna ges på Inside Team, Kungstensgatan 46, 1 tr.

Inför ditt besök

Mer information för dig som ska besöka oss för neuropsykiatrisk utredning eller inom första linjens psykiatri för barn och unga.