Medarbetare

Filippa Adenfelt Aglöv

 

Leg. psykolog

  filippa.adenfelt@insideteam.se

  08-410 353 96

Föräldraledig

Fereshte Bagherpour

 

Leg. arbetsterapeut

   

  08-650 90 65

Anja Crafoord

 

Vårdadministratör

  vardadmin@insideteam.se

  08-410 353 20

Carl Engström

Ansvarig psykologisk behandling (KBT)

Leg. psykolog

  carl.engstrom@insideteam.se

  08-410 353 23

Jenni Häggkvist

 

Leg. psykolog

  jenni.haggkvist@insideteam.se

  08-410 353 94

Föräldraledig

Suzanna Lagerroos

 

PTP-psykolog

  suzanna.lagerroos@insideteam.se

  08-410 353 28

Sara Möller

 

Leg. psykolog

  sara.moller@insideteam.se

  08-410 353 16

Ella Nässén

 

Vårdadministratör

  vardadmin@insideteam.se

  08-410 353 20

Pernilla Röjdmark

VD
verksamhetsansvarig

Civ ek/KBT/OBM

  pernilla@insideteam.se

  08-410 353 11

Michail Stergiou

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin

  vardadmin@insideteam.se

  08-650 90 65

Louise Andersson

 

Leg. psykolog

  louise.andersson@insideteam.se

  08-410 353 12

Malin Bastmark

 

Leg. arbetsterapeut
Beteendeanalytiker TBA
KBT Steg 1

  malin.bastmark@insideteam.se

  08-650 90 65

Sylwia Czarnocka

 

Leg. psykolog

  sylwia@insideteam.se

  08-410 353 18

Ulrika Friberg

 

Leg. psykolog

  ulrika.friberg@insideteam.se

  08-410 353 14

Julia Johansson

 

PTP-psykolog

  julia.johansson@insideteam.se

  08-410 924 24

Pernilla Ljungdahl

 

PTP-psykolog

  pernilla.ljungdahl@insideteam.se

  08-410 353 29

Sofia Scherfors

 

Leg. psykolog

  sofia.scherfors@insideteam.se

  08-410 353 17

Emma Supanich

Ansvarig Skola

Leg. psykolog

  emma.supanich@insideteam.se

  08-410 353 24

Linda Udo

 

Leg. psykolog

  linda.udo@insideteam.se

  08-410 353 97

Christina Tysk

Ansvarig Neuropsykiatri Barn

Leg. psykolog

  christina.tysk@insideteam.se

  08-410 353 25

Christina Arndt

 

Administration & Ekonomi

  christina.arndt@insideteam.se

  08-410 353 10

Johanna Bengtsson

 

PTP-psykolog

  johanna.bengtsson@insideteam.se

  08-410 924 23

Eva Eles

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

  eva.eles@insideteam.se

  08-650 90 65

Föräldraledig

Anne Gutschy

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

  

  08-650 90 65

Patrik Johansson

 

Leg. psykolog

  patrik.johansson@insideteam.se

  08-410 924 22

Maria Mandl

 

Leg. psykolog

  maria.mandl@insideteam.se

  08-410 353 22

Åsa Palmqvist

 

Leg. psykolog

  asa.palmqvist@insideteam.se

  08-410 353 27

Marianne di Schiena

 

Leg. psykolog

   

  08-650 90 65

Nadine Svensson

 

Vårdadministratör

  vardadmin@insideteam.se

  08-410 353 20

Julia Stensils

 

Leg. psykolog

  julia.stensils@insideteam.se

  08-410 353 07

Anna Backman

 

Leg. psykolog

  anna.backman@insideteam.se

  08-410 353 15

Martina Bouveng

Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen

Leg. psykolog

  martina.bouveng@insideteam.se

  08-410 353 26

Annika El-Masri

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

   

  08-650 90 65

Angelika Otto Holgert

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

   

  08-650 90 65

Maria Kristensen

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

  maria.kristensen@insideteam.se

  08-650 90 65

Liv Lagerholm

 

Leg. psykolog

  liv.lagerholm@insideteam.se

  08-410 353 29

Föräldraledig

Magdalena Mattsson

 

Leg. psykolog

   

  08-650 90 65

Hjalmar Nowak

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

  hjalmar.nowak@insideteam.se

  08-650 90 65

Erik Rehnberg

 

Leg. psykolog

  erik.rehnberg@insideteam.se

  08-410 924 21

Niclas Tindberg

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

  niclas.tindberg@insideteam.se

  08-650 90 65

Johannes Zackari

 

Leg. psykolog

  johannes.zackari@insideteam.se

  08-410 353 21

Sarah Ahari

 

Leg. läkare
Spec. i barn- och ungdomspsykiatri

Louise Andersson

 

Leg. psykolog

Christina Arndt

 

Administration & Ekonomi

Anna Backman

 

Leg. psykolog

(Föräldraledig)

Malin Bastmark

 

Leg. arbetsterapeut
Beteendeanalytiker TBA
KBT Steg 1

Johanna Bengtsson

 

Leg. psykolog

Martina Bouveng

Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen

Leg. psykolog

Sylwia Czarnocka

 

Leg. psykolog

Annika El-Masri

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Caroline Englund

 

Leg. psykolog

Carl Engström

Ansvarig psykologisk behandling (KBT)

Leg. psykolog

Carin Fagerberg

 

PTP-psykolog

Ulrika Friberg

 

Leg. psykolog

Anne Gutschy

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

Jakob Hofverberg

 

PTP-psykolog

Nadja Högman

 

PTP-psykolog

Patrik Johansson

 

Leg. psykolog

Lars Klintwall

 

Leg. psykolog

Maria Kristensen

Leg. läk, spec. i psykiatri

Suzanna Lagerroos

 

Leg. psykolog

Johanna Larsson

 

Leg. sjuksköterska

Pernilla Ljungdahl

 

Leg. psykolog

Sara Möller

 

Leg. psykolog

Maria Norling

 

Leg. psykolog

(Föräldraledig)

Hjalmar Nowak

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Ella Nässén

 

Vårdadministratör

Åsa Palmqvist

 

Leg. psykolog

Erik Rehnberg

 

Leg. psykolog

Pernilla Röjdmark

VD
verksamhetsansvarig

Civ ek/KBT/OBM

Sofia Scherfors

 

Leg. psykolog

Julia Stensils

 

Leg. psykolog

(Föräldraledig)

Michail Stergiou

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin

Emma Supanich

Ansvarig Skola

Leg. psykolog

Niclas Tindberg

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Leg. läkare
Spec. psykiatri

Christina Tysk

Ansvarig Neuropsykiatri Barn

Leg. psykolog

Linda Udo

 

Leg. psykolog

Alexandra Victorsson

 

Leg. psykolog

Anna Wahlberg

 

PTP-psykolog

Johannes Zackari

 

Leg. psykolog