Medarbetare

Filippa Adenfelt Aglöv

 

Leg. psykolog

  filippa.adenfelt@insideteam.se

  08-410 353 96

Föräldraledig

Fereshte Bagherpour

 

Leg. arbetsterapeut

   

  08-650 90 65

Anja Crafoord

 

Vårdadministratör

  vardadmin@insideteam.se

  08-410 353 20

Carl Engström

Ansvarig psykologisk behandling (KBT)

Leg. psykolog

  carl.engstrom@insideteam.se

  08-410 353 23

Jenni Häggkvist

 

Leg. psykolog

  jenni.haggkvist@insideteam.se

  08-410 353 94

Föräldraledig

Suzanna Lagerroos

 

PTP-psykolog

  suzanna.lagerroos@insideteam.se

  08-410 353 28

Sara Möller

 

Leg. psykolog

  sara.moller@insideteam.se

  08-410 353 16

Ella Nässén

 

Vårdadministratör

  vardadmin@insideteam.se

  08-410 353 20

Pernilla Röjdmark

VD
verksamhetsansvarig

Civ ek/KBT/OBM

  pernilla@insideteam.se

  08-410 353 11

Michail Stergiou

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin

  vardadmin@insideteam.se

  08-650 90 65

Louise Andersson

 

Leg. psykolog

  louise.andersson@insideteam.se

  08-410 353 12

Malin Bastmark

 

Leg. arbetsterapeut
Beteendeanalytiker TBA
KBT Steg 1

  malin.bastmark@insideteam.se

  08-650 90 65

Sylwia Czarnocka

 

Leg. psykolog

  sylwia@insideteam.se

  08-410 353 18

Ulrika Friberg

 

Leg. psykolog

  ulrika.friberg@insideteam.se

  08-410 353 14

Julia Johansson

 

PTP-psykolog

  julia.johansson@insideteam.se

  08-410 924 24

Pernilla Ljungdahl

 

PTP-psykolog

  pernilla.ljungdahl@insideteam.se

  08-410 353 29

Sofia Scherfors

 

Leg. psykolog

  sofia.scherfors@insideteam.se

  08-410 353 17

Emma Supanich

Ansvarig Skola

Leg. psykolog

  emma.supanich@insideteam.se

  08-410 353 24

Linda Udo

 

Leg. psykolog

  linda.udo@insideteam.se

  08-410 353 97

Christina Tysk

Ansvarig Neuropsykiatri Barn

Leg. psykolog

  christina.tysk@insideteam.se

  08-410 353 25

Christina Arndt

 

Administration & Ekonomi

  christina.arndt@insideteam.se

  08-410 353 10

Johanna Bengtsson

 

PTP-psykolog

  johanna.bengtsson@insideteam.se

  08-410 924 23

Eva Eles

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

  eva.eles@insideteam.se

  08-650 90 65

Föräldraledig

Anne Gutschy

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

  

  08-650 90 65

Patrik Johansson

 

Leg. psykolog

  patrik.johansson@insideteam.se

  08-410 924 22

Maria Mandl

 

Leg. psykolog

  maria.mandl@insideteam.se

  08-410 353 22

Åsa Palmqvist

 

Leg. psykolog

  asa.palmqvist@insideteam.se

  08-410 353 27

Marianne di Schiena

 

Leg. psykolog

   

  08-650 90 65

Nadine Svensson

 

Vårdadministratör

  vardadmin@insideteam.se

  08-410 353 20

Julia Stensils

 

Leg. psykolog

  julia.stensils@insideteam.se

  08-410 353 07

Anna Backman

 

Leg. psykolog

  anna.backman@insideteam.se

  08-410 353 15

Martina Bouveng

Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen

Leg. psykolog

  martina.bouveng@insideteam.se

  08-410 353 26

Annika El-Masri

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

   

  08-650 90 65

Angelika Otto Holgert

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

   

  08-650 90 65

Maria Kristensen

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

  maria.kristensen@insideteam.se

  08-650 90 65

Liv Lagerholm

 

Leg. psykolog

  liv.lagerholm@insideteam.se

  08-410 353 29

Föräldraledig

Magdalena Mattsson

 

Leg. psykolog

   

  08-650 90 65

Hjalmar Nowak

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

  hjalmar.nowak@insideteam.se

  08-650 90 65

Erik Rehnberg

 

Leg. psykolog

  erik.rehnberg@insideteam.se

  08-410 924 21

Niclas Tindberg

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

  niclas.tindberg@insideteam.se

  08-650 90 65

Johannes Zackari

 

Leg. psykolog

  johannes.zackari@insideteam.se

  08-410 353 21

Sarah Ahari

 

Leg. läkare
Spec. i barn- och ungdomspsykiatri

Louise Andersson

 

Leg. psykolog

Christina Arndt

 

Administration & Ekonomi

Anna Backman

 

Leg. psykolog

(Föräldraledig)

Malin Bastmark

 

Leg. arbetsterapeut
Beteendeanalytiker TBA
KBT Steg 1

Johanna Bengtsson

 

Leg. psykolog

Martina Bouveng

Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen

Leg. psykolog

Sylwia Czarnocka

 

Leg. psykolog

Annika El-Masri

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Caroline Englund

 

Leg. psykolog

Carl Engström

Ansvarig psykologisk behandling (KBT)

Leg. psykolog

Carin Fagerberg

 

PTP-psykolog

Ulrika Friberg

 

Leg. psykolog

Anne Gutschy

 

Leg. läkare
Spec. psykiatri

Jakob Hofverberg

 

PTP-psykolog

Patrik Johansson

 

Leg. psykolog

Lars Klintwall

 

Leg. psykolog

Maria Kristensen

Leg. läk, spec. i psykiatri

Ida Källgren

Vårdadministratör/ Psykologstudent

Suzanna Lagerroos

 

Leg. psykolog

Johanna Larsson

 

Leg. sjuksköterska

Pernilla Ljungdahl

 

Leg. psykolog

Sara Möller

 

Leg. psykolog

Maria Norling

 

Leg. psykolog

(Föräldraledig)

Hjalmar Nowak

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri

Ella Nässén

 

Vårdadministratör

Åsa Palmqvist

 

Leg. psykolog

Erik Rehnberg

 

Leg. psykolog

Pernilla Röjdmark

VD
verksamhetsansvarig

Civ ek/KBT/OBM

Sofia Scherfors

 

Leg. psykolog

Julia Stensils

 

Leg. psykolog

(Föräldraledig)

Michail Stergiou

 

Leg. läkare
Spec. barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin

Emma Supanich

Ansvarig Skola

Leg. psykolog

Niclas Tindberg

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Leg. läkare
Spec. psykiatri

Ronja Thor

 

PTP-psykolog

Christina Tysk

Ansvarig Neuropsykiatri Barn

Leg. psykolog

Linda Udo

 

Leg. psykolog

Alexandra Victorsson

 

Leg. psykolog

Anna Wahlberg

 

PTP-psykolog

Johannes Zackari

 

Leg. psykolog