Ledningsgrupp och styrelse

 

Inside Team leds av en ledningsgrupp bestående av:

– VD, verksamhetsansvarig, civ ek Pernilla Röjdmark: pernilla@insideteam.se

– Medicinskt ansvarig läkare, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
   Hjalmar Nowak: hjalmar.nowak@insideteam.se

– Ansvarig Neuropsykiatri Barn, leg psykolog Christina Tysk: christina.tysk@insideteam.se

– Ansvarig Neuropsykiatri Vuxen, leg psykolog Martina Bouveng: martina.bouveng@insideteam.se

– Ansvarig Psykologisk behandling (KBT): leg psykolog Carl Engström: carl.engstrom@insideteam.se

– Ansvarig Skola: leg psykolog Emma Supanich: emma.supanich@insideteam.se

– Senior psykolog, Neuropsykiatri Vuxen, leg psykolog Sylwia Czarnocka: sylwia@insideteam.se

 

Styrelse

Styrelsen består av Martina Bouveng, Sylwia Czarnocka, Carl Engström, Pernilla Röjdmark (ordf.), Emma Supanich och Christina Tysk.