Kontakta oss: info@insideteam.se eller telefon: 08-650 90 65

Om oss.

Välkommen till Inside Team

Inside Team är en psykolog- och läkarmottagning som erbjuder utredningar, behandling (KBT), handledning inom KBT, neuropsykiatri och skola. Vi arbetar även med organisationsutveckling. Vi har vårdavtal inom neuropsykiatriska utredningar och medicinsk behandling med flera län.

Vi välkomnar såväl vuxna, barn och ungdomar till vår mottagning. Våra uppdragsgivare är landsting, vårdcentraler, skolor, särskolor, behandlingshem, stödboenden och privatpersoner.

Våra medarbetare är legitimerade psykologer med KBT-inriktning, barnläkare, barnpsykiater, psykiater, legitimerad sjuksköterska, organisationskonsult, kurator. Vi har samarbeten med logopeder, arbetsterapeut, kurator och specialpedagog. Vi samarbetar även med leg psykolog, doktor i psykologi Martin Forster som finns i våra lokaler.

Vi arbetar effektivt och kvalitetssäkrat med evidensbaserade metoder och tydliga processer och har tät och kvalitativ handledning.

Inside Team är en specialiserad mottagning med inriktning mot KBT, kognitiv beteendeterapi, och  neuropsykiatri. Vi välkomnar barn, ungdom och vuxna. Vi erbjuder kontinuitet genom att tillhandahålla utredning, bedömning och behandling. Våra uppdragsgivare är landsting, skolor, vårdcentraler, företag och privatpersoner.

Inside  Team är en drivande aktör inom utvecklingen av elevhälsan i skolan. Vi är aktiva och långsiktiga på ett flertal skolor i Stockholmsområdet; både inom grund-, gymnasie- och särskolan

Inside Team erbjuder KBT-baserad psykoterapi inom ett flertal områden: ångest, depression, sömnsvårigheter. Vi arbetar också med  föräldraträning för föräldrar med barn med ADHD och/ eller beteendeproblematik. Vi erbjuder ADHD-grupper för vuxna och ger kurser i  mindfulness. Vi vänder oss specifikt mot studenter.

Vi  möter våra klienter på barnläkarmottagningar, dagliga verksamheter, HVB-hem, hos oss och i skolan och på arbetsplatser.

Inside Team har en entreprenöriell anda, god sammanhållning och är en attraktiv arbetsplats för duktiga, självständiga psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och läkare med eget driv och stark ansvarskänsla. Våra medarbetare vidareutvecklar sig kontinuerligt.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och kvalitetssäkrade processer och sätter våra klienter och uppdragsgivare i fokus. Vi värnar om hållbarhet och är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas.

– Kvalitet och evidens

– Inklusivitet – alla våra målgrupper ska känna sig hemma

– Professionalitet och flexibilitet

– Sammanhållen vårdkedja med patienten/ klienten i fokus

– Dynamik och utveckling

– God miljö, arbetsmiljö och hållbarhet

Inside Team grundades år 2005. Grundarna hade genom sina tidigare anställningar inom landstinget och habiliteringen samt genom forskningsprojekt på Karolinska Institutet, byggt upp en gedigen erfarenhet inom neuropsykologi och KBT med specifik kunskap kring barn med neuropsykiatriska svårigheter, inom såväl autismspektrum som ADHD. Flera av grundarna var med och utvecklade BUP Signal i Stockholm, en KBT-specialiserad enhet inom BUP – en pionjär med sina evidensbaserade metoder.

Redan vid starten brann medarbetarna för kunna erbjuda barn, föräldrar och skola hjälp med evidensbaserade metoder och knyta ihop hela kedjan. Att få ihop alla dessa nödvändiga delar är fortfarande vår mission och signum. Vi fortsätter att föra ut KBT i skolans värld och vi samarbetar med lärare och annan skolpersonal på ett flertal av skolorna i Stockholm för att ge elever med beteendeproblematik och neuropsykiatriska svårigheter bättre chanser och samtidigt också positivt påverka skolans klimat.

Idag har även vår vuxensida vuxit såväl på utredning som behandling. Det gör att man kan finnas hos oss även den dag man fyllt 18 år.

Under 2013 samarbetade Inside Team med två psykologstudenter från Karolinska Institutet kring ett forskningsprojekt för att bättre förstå vilka insatser som görs för de barn som utretts för just neuropsykiatriska svårigheter. Leg psykolog och doktor i psykologi Martin Forster handleder. Flera av Inside Teams psykologer och läkare deltar på olika sätt i studien.

Under åren har Inside Team utvecklats och vuxit och företaget har idag tre verksamhetsområden; Neuropsykiatri, Skola och Psykoterapi. Vi är ett 30-tal medarbetare, främst psykologer men också läkare, sjuksköterska, organisationskonsult, kurator, arbetsterapeut samt administrativ personal och ledning. Flera av medarbetarna forskar och vidareutbildar sig vid sidan av det kliniska arbetet på Inside Team.

Sedan ett par år tillbaka är Inside Team en av de större mottagningarna för utredning och bedömning inom neuropsykiatri och välkomnar såväl barn, ungdomar som vuxna. Sedan år 2009 kan vi också erbjuda medicinsk behandling och vi anställde vår första sjuksköterska och knöt ännu flera duktiga läkare (psykiatriker och barnläkare) till oss. Hösten 2010 vann Inside Team den första upphandlingen som ägde rum inom neuropsykiatri i Stockholm. Vårdavtalet omfattade såväl utredning som behandling av både barn, ungdomar och vuxna. Sedan hösten 2012 har vi även avtal med Sörmlands läns landsting kring neuropsykiatriska utredningar och sedan 2014 med Gävleborgs län och 2015 med Värmlands län och Södertälje Sjukhus. Patienter kommer från hela landet med Riksavtal eller Valfrihetsremiss.

Vi är också stolta över att kunna erbjuda KBT-behandling på vår mottagning  Vi arbetar med Första Linjens psykiatri för barn och unga (0-17 år). Sedan våren 2012 håller vi grupper för vuxna med ADHD och deras anhöriga, bla Pegasus, och hösten 2015 startade vi vår första Cool Kids-grupp för barn och ungdomar.

Vi tar emot PTP-psykologer och har hösten 2016 anställt våra senaste PTP-psykologer.

I mars 2009 kom Inside Teams VD och verksamhetschef, Pernilla Röjdmark (civilekonom, vidareutbildad i KBT och OBM). Inside Team har idag sju delägare; Pernilla Röjdmark, Anna Ekstedt, Carl Engström, Martina Bouveng, Christina Tysk, Emma Supanich och Sylwia Czarnocka. Samtliga är aktiva medarbetare. Leg läkare, barnpsykiater Hjalmar Nowak är medicinskt ansvarig.

Kontakta oss

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
[contact-form-7 id=”14″ title=”Kontaktformulär 1″]

Adress

Kungstensgatan 46, 1 tr
113 59 Stockholm
(T-bana: Odenplan eller Rådmansgatan)

Telefon: 08-650 90 65
E-post: info@insideteam.se

Öppettider

 kl 08.00 – 18.00 vardagar

Följ oss!

Back to Top