Långa väntetider på Första Linjen – psykisk ohälsa 0-17 år

Vi har för närvarande långa väntelistor/köer på alla våra tre Första Linjen-mottagningar; Alva Sabbatsberg, Vallentuna BUMM samt Täby BUMM.

Du kan söka vård på andra Första Linjen-mottagningar i Stockholm, se översikt på 1177. För akuta, allvarliga besvär sök via BUP.