Kontakta oss: info@insideteam.se eller telefon: 08-650 90 65

Kurser och Föreläsningar.

Aktuella kurser och föreläsningar

PEGASUS -en kurs för vuxna med ADHD och deras anhöriga

Har du fått diagnos ADHD eller ADD? Vill du lära dig mer om ADHD och träffa andra i samma situation? Har du en närstående som vill gå en kurs tillsammans med dig?

På kursen får man lära sig mer om ADHD och hur man kan göra för att bättre hantera de svårigheter som ADHD kan innebära. Det blir också många tillfällen att få prata med andra med liknande erfarenheter. Syftet med kursen är bland annat att öka förståelsen kring diagnosen samt att nå ökad relationskvalitet mellan de som går kursen tillsammans.Följande teman kommer att tas upp:
1. ADHD hos vuxna – en introduktion
2. Läkemedelsbehandling och psykologisk behandling
3. Livsstilsfaktorer: kost, motion, sömn och stress
4. Struktur och hjälpmedel i vardagen
5. Att få diagnos i vuxen ålder – acceptans och förändring
6. ADHD i relationer
7. ADHD i arbetslivet
8. Samhällets stöd
Tid: Startar hösten 2016. Anmäl gärna ditt intresse redan idag så återkommer vi när vi bestämt datum för kursstart.
Plats: Inside Team, Kungstensgatan 46, Stockholm
Kostnad: 1600 kr per person (200 kr per person och tillfälle)Vid fler än en anhörig betalar den första 1600 kr och resterande 800 kr per person för hela kursen. Betalningen kan delas upp över fler månader. Fika ingår i priset.Kurslitteratur köps på plats för självkostnadspris (295 kr)PEGASUS är framtagen av ett specialistteam på neuroenheten på Karolinska sjukhuset och i forskning har man sett att den har lett till ökade kunskaper om ADHD, förbättrade relationer mellan de som går kursen tillsammans och förbättrat psykiskt mående hos både personerna med ADHD och deras närstående.Kursen ges nu för tredje gången hos oss på Inside Team.Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Seminarier för dig som är förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Har ditt barn nyligen utretts och fått diagnos? Föräldrar och anhöriga är välkomna att delta vid våra seminarier om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utmaningar som de kan medföra. Alla tillfällen inleds med en föreläsningsdel om ett specifikt ämne, därefter kommer det att finnas tid och utrymme till frågor och diskussion. Vi bjuder också på kaffe och smörgås under pausen.

17/3 2016 16-18.00: Att vara förälder till ett barn med ADHD, Autism eller Asperger

Detta seminarium riktar sig till er föräldrar/anhöriga som nyligen fått veta att ert barn har en diagnos, eller som har levt med diagnosen ett tag och nu vill lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Följande teman är exempel på vad som kommer att tas upp:

 • Vad är ADHD och autismspektrumtillstånd?
 • Vanliga utmaningar för föräldrar
 • Behov hos barn med ADHD/autism

Pris: 250 kr per gång per person. Om du bokar alla 3 gånger får du 10% rabatt.

7/4 2016 16-18.00: Konflikter hemma

Konflikter och gräl uppstår i alla familjer, men som förälder till ett barn med ADHD och/eller autism kan det vara extra utmanande att hantera bråk som uppstår. Detta seminarium riktar sig till föräldrar och anhöriga som vill lära sig mer om hur man förebygger konflikter, och bäst hanterar dem när de uppstår. Exempel ur innehållet:

 • Vad är trots- och utagerande beteenden?
 • Vanliga fallgropar
 • Problemlösningsstrategi

Pris: 250 kr per gång per person. Om du bokar alla 3 gånger får du 10% rabatt.

21/4 2016 16-18.00: En fungerande vardag

Att leva med ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara svårt och ställer höga krav på föräldrar och anhöriga för att livet ska fungera smidigt. Samtidig är barn med ADHD/ADD och autism ofta i extra stort behov av en lugn och välfungerande vardag. Exempel ur innehållet:

 • Morgon- och kvällsrutiner, hur gör man bäst?
 • Problem vid läxläsning
 • Dator- och tv-spelande
 • Skapa en positiv samverkan mellan hem och skola

Pris: 250 kr per gång per person. Om du bokar alla 3 gånger får du 10% rabatt.

Anmäl dig här

Kurs: Stresshantering -ACT att hantera stress och främja hälsa

Behöver du verktyg att hantera stress och oro? Vi erbjuder nu en kurs i stresshantering baserad på senaste forskningen inom inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Behöver du verktyg att hantera stress och oro? Vi erbjuder nu en kurs i stresshantering baserad på senaste forskningen inom inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT). Kursen har funnits sedan 2004 och har varit med i flertalet forskningsstudier. Forskningen har visat att  kursdeltagarna efteråt upplevt minskad stress och ökad psykisk hälsa.

Ur innehållet:

 • Teori blandas med upplevelsebaserade moment
 • Balans i prestation och återhämtning
 • Acceptans och förändring
 • Mindfulness

Start: Datum kommer inom kort. Kontakta oss på info@insideteam.se för mer information.

Kostnad: 1200 kr för 4 x 3 timmar. Smörgås ingår.

Arbetsmaterial: CD -Mindfulness. Köpes på plats, 150 kr (självkostnadspris)

Anmäl dig här

Föreläsningar för studenter

2 timmar inklusive material 200 kr
Anmäl intresse till föreläsningen: info@insideteam.se

Många studenter upplever stora krav på sig själva, både i studier och privat. Det kan leda till stress, oro, ångest, nedstämdhet och sömnproblem.

Under 2 timmar talar vi om prestationsångest och stress. Med fokus på strategier och verktyg för att hantera din situation.

Ur innehållet:

 • Att hitta balans mellan prestation och återhämtning
 • Värderingar – vad är viktigt i livet
 • Prestera på rätt sätt
 • Tankar – Hur oro och självkritik ökar stress
 • Mindfulness och compassion – verktyg att hantera livet
2 timmar inklusive material 200 kr

Anmäl intresse till föreläsningen: info@insideteam.se

En föreläsning för dig som studerar och har en ADHD/ADD-diagnos

Ur innehållet:

 • Svårigheter när man studerar och har ADHD/ADD – koncentration, planering, organisation, uppskjutande
 • Strategier för att hantera svårigheter
 • Problemlösning
 • Mindfulness – ett verktyg för att träna koncentrationsförmåga och reglering av känslor

2 timmar inklusive material 200 kr

Anmäl intresse till föreläsningen: info@insideteam.se

En föreläsning för dig som studerar och har en Aspergerdiagnos.

Ur innehållet:
• Specifika svårigheter vid Asperger – sociala relationer, rigiditet, struktur, uppskjutande
• Strategier för att hantera svårigheter
• Problemlösning
• Information om vad man kan få för insatser från skolan

Anmäl dig här

För psykologer/terapeuter

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser och föreläsningar.

 

<< Tillbaka

 

 

 

Back to Top