Föreläsning om konflikter i hemmet 25 oktober 2017, kl. 17-19

Konflikter och gräl uppstår i alla familjer. Detta seminarium riktar sig till föräldrar och anhöriga som vill lära sig mer om hur man förebygger konflikter med sina barn samt bäst hanterar dem när de uppstår.

Exempel ur innehållet:

  • Vanliga fallgropar
  • Tips på problemlösningsstrategier
  • Sätt att förebygga konflikter

Föreläsningen hålls av KBT-psykologer med erfarenhet av arbete inom neuropsykiatri (ADHD, autismspektrumtillstånd), KBT (kognitiv beteendeterapi). Psykologerna arbetar med utredning och behandling av barn.

Anmäl dig till info@insideteam.se, märk din anmälan FÖRELÄSNING. Ange: namn, telefonnummer, adress, mejladress. 250 kr.